Några fler tjäderbilder…

 (1)

 (2)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (8)

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

 (13)

 (14)

 (15)

 (16)

 (17)

 (18)

Visar arton bilder till på tjädern Ture från Kolmården. Samtliga av dessa är med 400mm, med undantag för första bilden som är med 250mm och dessutom en dubbelexponering.

(Bild 1 till 18 – Tjäder, 2017)