Dovhjortar…

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

Visar några bilder på dovhjortar från kvällen i söndags. 

Bilderna är från trakterna mellan Norsholm och Gibraltar i Östergötland.

Samtliga med 400mm.

(Bild 1 till 6 – Dovhjortar, 2017)

 (5)

 (6)