Grönsiskan i rönnen…

(1)

I träden utanför har jag idag både grönsiskor och steglitsar. Här en fin grönsiskehanne i rönnen med 400mm.

(Bild 1 – Grönsiska, 2017)