Fem analoga fågelbilder…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Visar några fler nyinskannade bilder, fem fågelbilder från olika ställen.

Den döda alkekungen är från Torekov i Skåne, med 400mm. Sångsvanen är från Skäralid i Skåne, med 105mm. Stormfågeln är från Dýrhólaey på Island, med 28mm. Svartvita flugsnapparen är från Ottenby på Öland, med 500mm spegeltele. Storlommen är från Brängen i Västergötland, med 1200mm.

(Bild 1 – Död alkekung, 1997)
(Bild 2 – Sångsvan, 1989)
(Bild 3 – Stormfågel, 1995)
(Bild 4 – Svartvit flugsnappare, 1995)
(Bild 5 – Storlom, 1994)

Less is more…

(1)

Hittade denna bild från 1994, i kvällsljuset vid Sandön utanför Ängelholm i Skåne. En mörk exponering för att skapa en bild med så få element som möjligt. Less is more.

(Bild 1 – Linjen, 1994)