Svartvitt eller färg…

11500 (1)

Ja tack, båda delar…

För mig finns inte antingen eller, utan både och. Även om jag under flera år i min fotokarriär enbart fotograferade i färg, så har alltid svartvitt haft en särskild plats för mig. Tänker tillbaka på de åren i början av 1980-talet då jag nästan uteslutande fotograferade i svartvitt. Oftast med Kodak Tri-x eller Fuji Neopan 400. Men även med den finkorniga Kodak Panatomic-x på 32 ISO.

Idag blir det svartvitt till ungefär en tredjedel eller en fjärdedel. Inte för att konvertera i efterhand i datorn, utan oftast fotograferar jag direkt i svartvitt i kameran. I kombination med olika färgfilter för att kontrollera gråskalan (se närmare i denna artikel). Det är mycket sällan jag fotograferar i svartvitt utan någon form av färgfilter.

Inom landskapsfotografi har svartvitt en särskild position, och ett flertal av våra främsta landskapsfotografer har huvudsakligen arbetat i svartvitt. Så även idag, där Michael Kenna tillhör en av de främsta på området. Men inom mitt område naturfotografi är det sällan man ser några större mängder svartvita bilder – det verkar som om svartvitt oftast prioriteras bort. Åtminstone ser man detta i olika bildforum för naturfotografer, de få svartvita bilderna som publiceras får sällan någon större mängd kommentarer eller gillningar.

11501 (2)

Jag har gjort ett antal tester på området, där jag i samma bildforum växlat mellan naturbilder i färg och svartvitt. Om jag försöker hitta ett genomsnitt så ligger färgbilderna på runt 50-100 gillningar, medan de svartvita oftast hamnar på mellan 30-60 gillningar. Och detta oberoende om det är landskapsbilder eller djurbilder. Generellt får ju djurbilderna alltid flera gillningar än landskapsbilderna, men differensen mellan svartvitt och färg är ungefär den samma.

Dessutom kan jag även se att av de runt 500-1000 bilder som publiceras i bildforumet per dag, så blir det sällan mer än 5-10 publicerade svartvita bilder. Och då oftast från de samma fotograferna. Ska jag försöka göra en bedömning av genomsnittskvaliteten på bilderna, så ligger de svartvita bilderna på en högre nivå rent bildmässigt – vilket gör skillnaden i antalet gillningar ännu märkligare…

Här i bloggen bland mina egna bilder ser jag samma skillnader; inläggen med svartvita bilder har färre läsare och får generellt färre kommentarer. Även om jag nu inte gjort en djupare analys av detta här i bloggen, så är tendenserna de samma som i det bildforum jag nämnde här ovan.

Färgbilderna dominerar, och det gör de stort! I olika fotografers bloggar, på hemsidor, på Facebook och på Instagram. Även om jag givetvis hittar ett antal fotografer som enbart visar fram svartvita bilder.

Att arbeta i svartvitt verkar vara en specialitet, där man sällan ser fotografer som genomgående verkar arbeta med både svartvitt och färg.

11502 (3)

Just nu har jag valt att enbart visa fram svartvita landskapsbilder på mitt Instagramkonto. För att se vilka intressen de svartvita bilderna kan generera. Jag kan se att de svartvita bilderna får ungefär samma antal gillningar som jag tidigare fick på mina fågelbilder i färg, men jag ser samtidigt att de fotografer som idag gillar mina svartvita landskapsbilder själva är mer inriktade på svartvitt. Vilket gör att jag fått en annan typ av fotografer till mina bilder än jag fick tidigare.

Givetvis ser jag fortfarande att de mer abstrakta bilderna får något mindre gillningar, men även här ser jag en annan kategori fotografer som hittar till bilderna. Och det mest intressanta är att de svartvita abstrakta landskapsbilderna allt oftare får gillningar av fotografer som ligger utanför naturfotomiljön. Kanske för att naturfotograferna generellt fortfarande har svårt för de mer abstrakta bilderna, och då i synnerhet de som dessutom är i svartvitt.

Naturen är ju i färg, och ska därför fotograferas i färg… Så säger vissa naturfotografer. Och jag kan förstå dem, om nu det viktigaste är att visa hur naturen ser ut. För oss andra, så borde det ju inte ha någon betydelse – för oss där bilden är viktigare än motivet…

(Bild 1 – November, 2006)
(Bild 2 – Is, 2005)
(Bild 3 – Sidensvansar, 2016)
(Bild 4 – Rådjur, 2016)

11503 (4)