Decemberljus…

11404 (1)

11405 (2)

11406 (3)

11407 (4)

11408 (5)

11409 (6)

11410 (7)

11411 (8)

11412 (9)

11413 (10)

Visar tjugo bilder från nu i början av december här i Mullsjö. Det har varit några fina vinterdagar på sistone. Dessutom är sidensvansarna kvar, även om det nu börjar bli ont om mat till dem.

(Bild 1 – I skogen, 2016)
(Bild 2 – Sidensvansen och rönnbäret, 2016)
(Bild 3 – Vass, 2016)
(Bild 4 – Sidensvansen och decembersolen, 2016)
(Bild 5 – Decemberljus, 2016)
(Bild 6 – Sidensvans, 2016)
(Bild 7 – Is i kvällsljus, 2016)
(Bild 8 – Sidensvans, 2016)
(Bild 9 – Större hackspett, 2016)
(Bild 10 – Domherre, 2016)
(Bild 11 – Kvällsljus vid Mullsjön, 2016)
(Bild 12 – Sidensvansar mot kvällssolen, 2016)
(Bild 13 – Sidensvans, 2016)
(Bild 14 – Nyis, 2016)
(Bild 15 – Sidensvansar mot decembersolen, 2016)
(Bild 16 – Två sidensvansar, 2016)
(Bild 17 – Fyra sidensvansar, 2016)
(Bild 18 – December, 2016)
(Bild 19 – Is, 2016)
(Bild 20 – Sidensvans i kvällsljus, 2016)

11414 (11)

11415 (12)

11416 (13)

11417 (14)

11418 (15)

11419 (16)

11420 (17)

11421 (18)

11422 (19)

11423 (20)