Fem månader gammal i första snön…

11194 (1)

Mötte denne unge råbock i sällskap med sin mamma i snöfallet i Mullsjöskogarna idag. Född någon gång i månadsskiftet maj-juni, och alltså nu ungefär fem månader gammal. Undrar hur han tänkte när första snön kom?

Bilden är en dubbelexponering i kameran, med 400mm.

(Bild 1 – Ung råbock, 2016)