Svartvitt från Gammelskogen…

11028 (1)

11029 (2)

11030 (3)

11031 (4)

11032 (5)

11033 (6)

Visar en serie på sex nya svartvita bilder från Ryfors gammelskog. Bild 1, 2 och 5 är dubbelexponeringar.

(Bild 1 till 6 – Gammelskogen, 2016)

Stubbar och rötter i svartvitt…

11016 (1)

11017 (2)

11018 (3)

11019 (4)

11020 (5)

11021 (6)

Visar en bildserie på svartvita bilder på olika stubbar och rötter vid Stråken, från heldagen med Gustav. För att kontrollera gråtonerna arbetade jag med olika färgfilter; oftast cyan, blått, gult och rött.

(Bild 1 till 12 – Stubbar och rötter, 2016)

11022 (7)

11023 (8)

11024 (9)

11025 (10)

11026 (11)

11027 (12)