Från buskskvätta till stenskvätta…

10638 (1)

10639 (2)

10640 (3)

10641 (4)

10642 (5)

10643 (6)

10644 (7)

10645 (8)

10646 (9)

10647 (10)

Visar en serie på olika fågelbilder.

(Bild 1 – Buskskvätta, 2007)
(Bild 2 – Bofink, 2006)
(Bild 3 – Påfågel, 2010)
(Bild 4 – Fjällripa, 1996)
(Bild 5 – Korp, 2005)
(Bild 6 – Strömstare, 2015)
(Bild 7 – Tornseglare, 2013)
(Bild 8 – Silvertärna, 2007)
(Bild 9 – Sångsvanar, 2007)
(Bild 10 – Blå kärrhök, 2008)
(Bild 11 – Ladusvala, 2006)
(Bild 12 – Tornseglare, 2006)
(Bild 13 – Korp, 2006)
(Bild 14 – Storlom, 2012)
(Bild 15 – Gråtrut, 2008)
(Bild 16 – Gråtrut, 2007)
(Bild 17 – Knipa, 2014)
(Bild 18 – Tornseglare, 2006)
(Bild 19 – Kanadagås, 2008)
(Bild 20 – Stenskvätta, 2007)

10648 (11)

10649 (12)

10650 (13)

10651 (14)

10652 (15)

10653 (16)

10654 (17)

10655 (18)

10656 (19)

10657 (20)