Tio miljöbilder på fåglar…

10329 (1)

10330 (2)

10331 (3)

10332 (4)

10333 (5)

Visar tio bilder på fåglar där miljön är minst lika viktig som fåglarna.

Första bilden på tranan är från Norrala i Hälsingland. Andra bilden på kajan är från Gryttjom i Uppland. Tredje bilden på sädesärlan är från Mullsjö i Västergötland. Fjärde bilden på sångsvanarna är från Maden i Hälsingland. Femte bilden på knipan är från Mullsjö i Västergötland.

Sjätte bilden på tärnan och truten är från Fårö på Gotland. Sjunde bilden på enkelbeckasinen är från Maden i Hälsingland. Åttonde bilden på stenskvättan är från Fårö på Gotland. Nionde bilden är från Styvje i Hälsingland. Tionde bilden på fiskmåsarna är från Brängen i Västergötland.

(Bild 1 – Första tranan, 2006)
(Bild 2 – Kaja, 2006)
(Bild 3 – Sädesärla, 2016)
(Bild 4 – Sångsvanar, 2007)
(Bild 5 – Knipa i soluppgången, 2014)
(Bild 6 – Tärna och trut, 2007)
(Bild 7 – Enkelbeckasin, 2008)
(Bild 8 – Stenskvätta, 2007)
(Bild 9 – Trana, 2006)
(Bild 10 – Sommarnatt med fiskmåsar, 2008)

10334 (6)

10335 (7)

10336 (8)

10337 (9)

10338 (10)