En härlig majdag…

10100 (1)

10101 (2)

10102 (3)

10103 (4)

10104 (5)

10105 (6)

10106 (7)

10107 (8)

10108 (9)

10109 (10)

Det har varit en varm dag idag. Och imorgon ska det tydligen bli ännu varmare. Från träden sjunger svartvit flugsnappare, lövsångare, rödstjärt, bofink och svarthätta. Tornseglarna driver över himlen i hög fart. Det blommar av skogsnävor, gökärt, liljekonvalj, förgätmigej, ormöga och maskrosor.

Det blev en dag ute bland makromotiven och bland tornseglarna…

(Bild 1 – Gökärt, 2016)
(Bild 2 – Liljekonvalj, 2016)
(Bild 3 – Liljekonvalj, 2016)
(Bild 4 – Liljekonvalj, 2016)
(Bild 5 – Snäckan, 2016)
(Bild 6 – Hoppas han inte hittar mig, 2016)
(Bild 7 – Gökärt, 2016)
(Bild 8 – Skuggan av en vitsippa, 2016)
(Bild 9 – Skuggan av en vitsippa, 2016)
(Bild 10 – Tornseglare mot solen, 2016)

Årets första, bloggens trehundratjugonionde…

10099 (1)

Då har jag gjort årets första bilder på favoritfågeln tornseglare. Bilden du ser här är dessutom tornseglarbild nummer 329 här i bloggen…

Ungefär ett tjugotal tornseglare cirkulerar över husen idag.

Idag koncentrerade jag mig i första hand på tornseglarnas flyktlek; där hannen jagar honan och visar henne särskilt intresse med att lyfta upp vingarna. Flyktleken är en del av kurtiserandet och leder efter några dagar till själva parningen.

Det gäller för tornseglarna att agera snabbt… Redan om 2,5 månader är det dags att flyga söderut igen till Afrika i sällskap med årets ungar.

(Bild 1 – Tornseglarnas flyktlek, 2016)