Skymningssippor…

9815 (1)

Visar en ny bild på vitsippor. En multiexponering, med olika utsnitt och med både rörlig och fryst kamera.

Pentax K20D, 50mm, bländare 32 (samtliga exponeringar), 1/13 sekund (samtliga exponeringar), 100 ISO.

(Bild 1 – Skymningssippor, 2016)