Frusna svampar…

9495 (1)

En bild från idag, vid Mullsjöbäcken här i Mullsjö.

(Bild 1 – Frusna svampar, 2016)