Femton däggdjursbilder…

9352 (1)

9353 (2)

9354 (3)

9355 (4)

9356 (5)

9357 (6)

9358 (7)

9359 (8)

9360 (9)

9361 (10)

9362 (11)

9363 (12)

9364 (13)

9365 (14)

9366 (15)

Visar femton bilder på olika däggdjursmöten.

Första bilden på råbocken är med Nikon D100 och 400mm, på bländare 2.8 och 1/40 sekund med 200 ISO. Andra bilden på dovhjorten är med Nikon D200 och 400mm, på bländare 2.8 och 1/400 sekund med 100 ISO. Tredje bilden på älgtjuren är med Nikon D200 och 400mm, på bländare 2.8 och 1/50 sekund med 100 ISO. Fjärde bilden på rådjuret är med Nikon D200 och 400mm, på bländare 2.8 och 1/1000 sekund med 100 ISO. Femte bilden på vildsvinet är med Nikon D200 och 400mm, på bländare 2.8 och 1/80 sekund med 400 ISO.

Sjätte bilden på fältharen är med Nikon D200 och 400mm, på bländare 2.8 och 1/250 sekund med 100 ISO. Sjunde bilden på räven är med Nikon D200 och 400mm, på bländare 2.8 och 1/400 sekund med 100 ISO. Åttonde bilden på älgkalven är med Nikon D200 och 400mm, på bländare 2.8 och 1/80 sekund med 400 ISO. Nionde bilden på tallbarret är med Nikon D200 och 400mm, på bländare 2.8 och 1/3200 sekund med 100 ISO. Tionde bilden på renen är med Nikon D200 och 400mm, på bländare 2.8 och 1/640 sekund med 100 ISO.

Elfte bilden på älgkon är med Nikon D200 och 400mm, på bländare 2.8 och 1/400 sekund med 100 ISO. Tolfte bilden på vildsvinet är med Nikon D200 och 400mm, på bländare 2.8 och 1/125 sekund med 800 ISO. Trettonde bilden på älgkon är med Nikon D200 och 400mm, på bländare 2.8 och 1/100 sekund med 400 ISO. Fjortonde bilden på björnen är med Nikon D100 och 400mm, på bländare 2.8 och 1/5 sekund med 800 ISO. Femtonde bilden på rådjuret är med Nikon D200 och 400mm, på bländare 2.8 och 1/40 sekund med 400 ISO.

(Bild 1 – Råbock, 2006)
(Bild 2 – Dovhjort, 2010)
(Bild 3 – Älgtjur, 2010)
(Bild 4 – Rådjur, 2012)
(Bild 5 – Vildsvin, 2010)
(Bild 6 – Fälthare, 2015)
(Bild 7 – Räv, 2009)
(Bild 8 – Älgkalv, 2013)
(Bild 9 – Tallbarret, 2007)
(Bild 10 – Ren, 2006)
(Bild 11 – Älgko, 2013)
(Bild 12 – Vildsvin, 2010)
(Bild 13 – Älgko, 2008)
(Bild 14 – Björn, 2005)
(Bild 15 – Rådjur, 2009)