Svaghet…

9346 (1)

Hittade dessa ord på nätet, utan att veta vem som är källan:

Var och en som inte endast tänker på sig själv
upplevs som svag
och därför både är värd att förakta och värd att utnyttjas

(Bild 1 – Glada, 2010)