Tolv olika fågelbilder…

8971 (1)

8972 (2)

8973 (3)

8974 (4)

8975 (5)

8976 (6)

Visar tolv olika fågelbilder.

Bild 1 är från Skäralid i Skåne, med 20mm. Bild 2 är från Lärkesholmssjön i Skåne, med 1000mm. Bild 3 är från Norrviken i Skåne, med 400mm. Bild 4 är från Lövåsen i Dalarna, med 400mm. Bild 5 är från Sæle i Hordaland i Norge, med 400mm. Bild 6 är från Hallands Väderö i Skåne, med 600mm.

Bild 7 är från Hallands Väderö i Skåne, med 300mm. Bild 8 är från Söderhamn i Hälsingland, med 400mm. Bild 9 är från Skatön i Hälsingland, med 400mm. Bild 10 är från Araslövssjön i Skåne, med 400mm. Bild 11 är från Øvre Pasvik i Finnmark i Norge, med 70-210mm. Bild 12 är från Trönö i Hälsingland, med 400mm.

(Bild 1 – Sångsvan, 1988)
(Bild 2 – Sångsvan, 1988)
(Bild 3 – Fiskmås, 1985)
(Bild 4 – Lavskrika, 2003)
(Bild 5 – Gråtrutar, 1984)
(Bild 6 – Knölsvan, 1991)
(Bild 7 – Morkulla, 1988)
(Bild 8 – Steglits, 2007)
(Bild 9 – Grönsiska, 2006)
(Bild 10 – Vitkindade gäss, 2006)
(Bild 11 – Grönbena, 1984)
(Bild 12 – Järpe, 2007)

8977 (7)

8978 (8)

8979 (9)

8980 (10)

8981 (11)

8982 (12)

Några novemberbilder…

8953 (1)

8954 (2)

8955 (3)

8956 (4)

8957 (5)

8958 (6)

8959 (7)

8960 (8)

8961 (9)

8962 (10)

8963 (11)

8964 (12)

8965 (13)

8966 (14)

8967 (15)

8968 (16)

8969 (17)

8970 (18)

Visar en serie på 18 bilder från november nu i år. Det har huvudsakligen blivit landskapsbilder i både färg och svartvitt, men även några fågelbilder – och då i synnerhet den tretåige hackspetten i Ryfors gammelskog.

(Bild 1 – Vass, 2015)
(Bild 2 – K, 2015)
(Bild 3 – Lönnlöv, 2015)
(Bild 4 – Senhöst, 2015)
(Bild 5 – Blå skymning, 2015)
(Bild 6 – Kärret, 2015)
(Bild 7 – Tretåig hackspett, 2015)
(Bild 8 – Grönsiska, 2015)
(Bild 9 – I skogen, 2015)
(Bild 10 – Paren, 2015)
(Bild 11 – November, 2015)
(Bild 12 – Vid sjön, 2015)
(Bild 13 – Höstlöv, 2015)
(Bild 14 – Tretåig hackspett, 2015)
(Bild 15 – Skymning, 2015)
(Bild 16 – Skymningsmålning, 2015)
(Bild 17 – Novemberglöd, 2015)
(Bild 18 – Mullsjö by night, 2015)