Vad innehåller bilden egentligen?

8637 (1)

Jag fotograferar kontinuerligt, året om, år efter år. Några längre uppehåll har jag inte haft sedan jag började fotografera aktivt i slutet av 1970-talet. Och jag kan inte se att det blir ändringar på detta framöver heller. För att mitt liv som fotograf innebär att jag måste fotografera hela tiden – och att jag helt enkelt inte skulle ha råd med att inte fotografera…

Det är så fruktansvärt mycket jag skulle missa om jag inte fotograferade kontinuerligt. Motiv som kommer och går, nya motiv som dyker upp – men minst lika mycket den kontinuerliga utvecklingen det innebär för mitt bildskapande. Det är så ofantligt mycket att lära och att utveckla – inte ens ett helt liv som fotograf skulle räcka till…

8638 (2)

Jag upptäcker också nya infallsvinklar hela tiden, faktiskt varje gång jag fotograferar. Och detta tar jag med mig till nästa gång och nästa motiv. Lär jag något när jag fotograferar landskap, så tar jag med mig detta även när jag fotograferar fåglar eller blommor. Allt ligger ju inom samma ram, mitt eget personliga bildskapande – detta fast motiven är så olika.

I första bilden ser ni två fjällbjörkar i full snöstorm. Lågt placerade i bilden och långt ut till vänster. För att öka dynamiken och känslan av ”det magiska tomrummet”. Och så har jag även tänkt när jag fotograferat smålom i morgondimma eller en liten röd liljebagge på ett grönt löv. Det är ju inte motiven som bestämmer hur bilden ska bli, det är alltid fotografen som bestämmer!

8639 (3)

I den andra bilden på urskogen vid Fläckberg i Hälsingland är kompositionen mer böljande och harmonisk. Vilket jag också har använt till rapsfält i Skåne eller till en råbock bland hundkex i en äng. I bilden på garnlav ser vi formupprepningen mellan laven och sedan ljusglorian i bakgrunden – och att det dessutom bygger på mönsterkontrast och tonkontrast. Något jag även använt när jag fotograferat korp eller skogshare. Formupprepning ser ni även i bilden på vattendroppar, fast här är fokusplan reverserat; det vill säga att skärpan ligger på formen längst ifrån kameran, och inte som i bilden på garnlav där skärpan ligger i förgrunden.

I bilden på rödhaken ser ni färgkontrasten mellan rödhakens bröst och omgivningen, men även en tydlig triangelform – som jag använt mig av vid många tillfällen i olika skogsbilder eller på olika blommor och däggdjur. Jag har även haft detta i bakhuvudet när jag fotograferat flygande tornseglare…

8640 (4)

För det är ju precis så, att i motsättning till hur många andra fotografer tänker, så är jag helt och hållet INOM bilden när jag fotograferar – och inte så styrd av vilket motiv jag fotograferar. Jag söker alltså efter en ständig korsbefruktning mellan motiven…

I bilden på den vita grågåsen så finns det också formupprepningar, men här spegelvända och ställt mot varandra. I bilden på fältharen bygger jag upp med ytterligheter och små aktiva bimotiv. För vad vore bilden utan fibblorna i nederkant till vänster? För mig är dessa minst lika viktiga för bilden som fältharen. En skarp fälthare på bild är ju i sig ingen större utmaning för mig som bildskapare; utan det handlar ju helt och hållet om vilken helhet av bildelement jag kan placera tillsammans inom bilden. Bilden uppstår ju inte i val av motiv, utan i kombinationen av olika element inom bildramen.

8641 (5)

I den sista bilden på trillingarna bygger hela bilden just på siffran 3, alltså trillingarna. Inte bara i att det är tre rådjurskid, utan också hur jag bygger upp bilden annars. Här finns tredjedelar, tre trädstammar, tre fält med olika toner – och också känslan av tre färger. En bildstruktur med en ständig upprepning – något jag ofta återkommer till oavsett vilka motiv jag fotograferar.

Jag vet att många fotografer inte tänker på detta, vilket bildkommentarer mellan fotograferna berättar med tydlighet. En bild på en vitsippa kan få kommentaren ”fin blomma” eller ”snyggt ljus” – detta fast bilden berättar om helt andra saker. Något man kanske missat, eller inte alls tänkt på?

Dessutom är det ju en bild på en vitsippa, inte en vitsippa… Vi kommenterar alltså motivet och inte bilden…

8642 (6)

Och jag vet att många tror att det handlar om kamerakvalitet eller ren tur, om en bild har blivit bra och intressant. Och mindre att fotografen varit synnerligen medveten i sitt bildskapande – in i minsta detalj!

Detaljerna inom bildskapandet hamnar ofta i ren glömska för många, särskilt när man tittar på fotografiska bilder. Om vi tittar på en akvarell eller oljemålning så förstår vi mer detta, kanske för att det är mer vedertaget?

En fotografisk bild förväntas ju i större utsträckning visa en situation eller en händelse, ett snabbt fångat ögonblick. Mer än en medvetet skapad bild, på samma sätt som vi ser i akvarellen eller oljemålningen.

8643 (7)

Jag har tidigare berört dessa tankar i artiklar här på bloggen, men det kanske inte är fel med en liten påminnelse. Speciellt för mig är dessa tankar de absolut viktigaste inom mitt fotografiska bildskapande.

Hur är det för er?

(Bild 1 – Fjällbjörkar i snöstorm, 1999)
(Bild 2 – Fläckberg, 2005)
(Bild 3 – Garnlav, 2010)
(Bild 4 – Droppar, 1987)
(Bild 5 – Rödhake, 1989)
(Bild 6 – Vit grågås, 2007)
(Bild 7 – Fälthare, 2015)
(Bild 8 – Trillingar, 2009)

8644 (8)