Sture…

8178 (1)

8179 (2)

8180 (3)

8181 (4)

8182 (5)

8183 (6)

8184 (7)

Det blev en ny bildserie på fältharen Sture under kvällen igår. Bilderna 1, 3, 4 och 5 är dubbelexponeringar i kameran.

Samtliga är med Nikon D200 och 400mm.

(Bild 1 – Sture vilar, 2015)
(Bild 2 – Sture på sin vakt, 2015)
(Bild 3 – Gullregn, 2015)
(Bild 4 – Vitklöver, 2015)
(Bild 5 – Sture äter, 2015)
(Bild 6 – Sture hör något, 2015)
(Bild 7 – Sture äter igen, 2015)
(Bild 8 – Tre små vita blommor, 2015)

8185 (8)