Fågelfotografen…

8118 (1)

8119 (2)

8120 (3)

8121 (4)

Jag är såpass mycket fågelskådare att jag går igång på sällsynta fågelarter, men samtidigt såpass mycket naturfotograf att jag inser betydelsen av bildspråket. Och gärna bilder som är lite annorlunda.

Helgen gick i fåglarnas tecken, även om det också blev lite annat. Lördagen blev det en tur till Hulesjön vid Falköping och sedan till Hornborgasjön och några olika platser där. Under söndagen var jag till Ryfors.

Jag har under helgen sett och fotograferat en lång rad olika fågelarter, som bland annat; gråhakedopping, smådopping, storskarv, sångsvan, knölsvan, grågås, kanadagås, gräsand, skedand, brunand, vigg, knipa, brunglada (mina första bilder på arten), brun kärrhök, ormvråk, havsörn, fiskgjuse, tornfalk, fasan, sothöna, trana, tofsvipa, storspov, rödbena, skrattmås, fiskmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, gröngöling, mindre hackspett, sånglärka, ladusvala, hussvala, sädesärla, gulärla, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, rödstjärt, buskskvätta, stenskvätta, koltrast, björktrast, rödvingetrast, taltrast, gräshoppsångare, sävsångare, kärrsångare, härmsångare, ärtsångare, törnsångare, svarthätta, lövsångare, kungsfågel, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, stjärtmes, nötväcka, stare, skata, kaja, korp, kråka, pilfink, bofink, grönsiska, grönfink, hämpling, rosenfink (mina första bilder på arten), gulsparv och sävsparv.

8122 (5)

8123 (6)

8124 (7)

8125 (8)

Jag har publicerat några bilder från helgen i några tidigare inlägg, och väljer nu att visa några fler. Bilder som antingen har gjorts med 400mm eller med olika vidvinkelobjektiv mellan 18mm och 35mm. Några av bilderna på sädesärla i flykt är dessutom med infraröd inställning i kameran.

Bilden på brungladan är mer som en observationsbild, bildens värde är just att det är den ovanliga brungladan. Men annars har jag hela tiden försökt tänka i bild, mer än i art. Och att den oftast bör ske något i bilden, mer än att fågeln enbart sitter och glor. Jag har även kombinerat med andra element i bilderna, antingen i ljuset eller exponeringen – eller att jag kombinerar med växtlighet.

Som vanligt i mina bilder så är bildkompositionen mycket viktig; var i bilden jag placerar fågeln eller fåglarna är ingen tillfällighet. Och jag kombinerar gärna med olika bimotiv för att skapa balans och dynamik.

Se gärna inläggen Hussvalor, Sjungande rosenfink, Blommande syrén och – Men mamma, vad gör du..? för att se flera bilder från helgen.

8126 (9)

8127 (10)

8128 (11)

8129 (12)

(Bild 1 – Skata och fälthare, 2015)
(Bild 2 – Knölsvan, 2015)
(Bild 3 – Brunglada, 2015)
(Bild 4 – Sädesärla, 2015)
(Bild 5 – Gulsparv, 2015)
(Bild 6 – Sjungande rosenfink, 2015)
(Bild 7 – Gulärla, 2015)
(Bild 8 – Svärtkämpar och brunand, 2015)
(Bild 9 – Ladusvalor, 2015)
(Bild 10 – Ladusvala, 2015)
(Bild 11 – Sädesärla, 2015)
(Bild 12 – Sjungande gulärla, 2015)
(Bild 13 – Brunand och vigg, 2015)
(Bild 14 – Mindre hackspett, 2015)
(Bild 15 – Brun kärrhök, 2015)
(Bild 16 – Sädesärla, 2015)

8130 (13)

8131 (14)

8132 (15)

8133 (16)