Utan någon röd tråd egentligen…

8075 (1)

8076 (2)

8077 (3)

8078 (4)

8079 (5)

8080 (6)

8081 (7)

8082 (8)

8083 (9)

8084 (10)

…annat än att det är olika bilder från de senaste tre månaderna. Bilder som jag inte visat här i bloggen tidigare. Kanske finns det några bilder som ni gillar?

Första bilden på ismönstret är från 15 mars. Hasseln är från 9 mars. Kråkan och den partiella solförmörkelsen är från 20 mars. Paddan är från 11 april. Balkansipporna är från 21 april. Bilden från Mullsjö fiskdammar är från 5 april. Den unga strömstaren är från 20 maj. Bilden på mötesplatsen vid ödetorpet är från 9 maj. Stormen i skogen är från 3 juni. Svarthättan är från 31 maj.

Granen är från 7 juni. Skrattmåsen är från 9 juni. Sädesärlan är från 5 juni. Ladusvalan är från 5 juni. Kajan och svenska flaggan är från 6 juni. Kråkan som lyfter från torrakan är från 6 juni. Skogsnävorna är från 6 juni. Skräddaren är från 9 juni. Fisktärnan är från 5 juni.

(Bild 1 – Ismönster, 2015)
(Bild 2 – Hassel, 2015)

(Bild 3 – Kråka och partiell solförmörkelse, 2015)

(Bild 4 – Padda, 2015)

(Bild 5 – Balkansippor, 2015)

(Bild 6 – Mullsjö fiskdammar, 2015)

(Bild 7 – Ung strömstare, 2015)

(Bild 8 – Mötesplats, 2015)

(Bild 9 – Storm i skogen, 2015)

(Bild 10 – Svarthätta, 2015)

(Bild 11 – Granen, 2015)

(Bild 12 – Skrattmås, 2015)

(Bild 13 – Sädesärla, 2015)

(Bild 14 – Ladusvala, 2015)

(Bild 15 – Kajan och flaggan, 2015)

(Bild 16 – Kråka, 2015)

(Bild 17 – Skogsnävor, 2015)

(Bild 18 – Skräddare, 2015)

(Bild 19 – Fisktärna, 2015)

(Bild 20 – Ljus, 2015)

8085 (11)

8086 (12)

8087 (13)

8088 (14)

8089 (15)

8090 (16)

8091 (17)

8092 (18)

8093 (19)

8094 (20)