Sex nya fågelbilder…

8020 (1)

8021 (2)

8022 (3)

8023 (4)

8024 (5)

Visar sex nya fågelbilder. Knölsvanen är med Pentax K7 och 39mm. Sädesärlan är med Pentax K20D och 39mm. Bilden på båten och gräsänderna är med Pentax K20D och 58mm. Tornseglaren mot solen är med Pentax K20D och 27mm. Större hackspetten är med Nikon D200 och 400mm. Strömstaren är med Nikon D200 och 400mm.

(Bild 1 – Knölsvan, 2015)
(Bild 2 – Sädesärla i flykt, 2015)

(Bild 3 – Harmoni, 2015)

(Bild 4 – Tornseglare, 2015)

(Bild 5 – Större hackspett, 2015)

(Bild 6 – Strömstare i flykt, 2015)

8025 (6)

Tornseglare från idag…

8018 (1)

Visar två bilder på tornseglare från idag. Den första på de två tornseglarna upp mot solen är med Pentax K20D och 39mm, på bländare 10 och 1/2000 sekund. Den andra bilden på den ensamma tornseglaren som kom riktigt nära är med Pentax K20D och 18mm, på bländare 10 och 1/400 sekund. Båda bilder är med 100 ISO.

(Bild 1 – Två tornseglare, 2015)
(Bild 2 – Tornseglare, 2015)

8019 (2)