Om bildkomposition…

7910 (1)

Bildkompositionen har alltid varit bland det viktigaste i mina bilder, faktisk viktigare än motivet! Och vad jag kan minnas har det alltid varit så, helt sedan jag började fotografera. Även om det nu var så i början, att jag inte hade några kunskaper om vad som var en bra bildkomposition.

Tidigt började jag se på bilder från andra bildkonstnärer, för att se på deras sätt att placera elementen runt i bildytan. Utan att jag hade den större kunskapen, så såg jag rätt tidigt att det fanns ett medvetet mönster i hur man hade valt att placera elementen runt i bildytan. Innan jag började fotografera mer aktivt, insåg jag betydelsen av en spännande och intressant bildkomposition.

Det är ju faktiskt så att bilder som enbart innehåller ett intressant motiv, sällan är bra bilder – om nu inte bildkompositionen är intressant och framhäver ett budskap med bilden. Varje dag ser jag bilder på spännande motiv, men som inte är några bra bilder. Helt enkelt för att fotografen inte arbetat tillräckligt intensivt och målmedvetet med bildkompositionen.

7911 (2)

Jag har tre böcker i bokhyllan som jag gärna rekommenderar. Den första boken jag köpte var ”Fotokomposition” av Ulf Sjöstedt (ISBN 91-7136-353-x). Det var en av de första böckerna jag köpte in efter att jag hade flyttat till Sverige i februari 1987. Boken ingick i Spektras Handboksserie, där även min första bok ”Naturen som fotomotiv” publicerades 1992. Boken är full av tankar och bildexempel om en rad olika kompositionsformer; med allt man kan tänka sig om Gyllene snittet och tredelningsregeln, om bildytans olika linjer, djupverkan och perspektiv, intressepunkter och betydelsen av kontrast. Här finns också intressanta texter om heliga tal, evig upprepning och färgtonkretsen. Boken rekommenderas, och går säkert att få tag på i ett antikvariat.

En annan riktigt bra bok är ”Bildens uppbyggnad” av Harald Mante (Norstedts, 1970). Denna bok fick jag tag i på ett antikvariat för flera år sedan. En bok full av bildexempel på en rad olika kompositionsformer. Här finns intressanta exempel på hur man betraktar en bild, vad som styr ögat, bildens format, punktens betydelse för bildytan, linjernas olika grundtyper, olika geometriska former – och givetvis också om Gyllene snittet. Boken visar på olika bilder (med och utan tankar kring bildkomposition) och är rikligt illustrerad med skisser som förtydligar kompositionstankarna. En utmärkt lärobok, som jag varmt rekommenderar!

7912 (3)

Bästa boken tycker jag däremot är ”Bildkomposition” av Ulf Hård af Segerstad. Jag fick tag i den på ett antikvariat för ett antal år sedan, tryckt hos Nordisk Fotogravyr i Stockholm 1953. En bok som inte enbart vinklas mot fotografi, men mot bild som helhet. Boken är rikt illustrerad med bilder från kända fotografer och andra bildkonstnärer; som exempelvis Mondrian, Cézanne, Per Bonde, van Gogh, Edward Munch, Svante Lundgren, Christer Christian (sedermera Strömholm), Lennart Olson och Hans Hammarskiöld.

Boken är otroligt bra och intressant, med en text mer av filosofisk karaktär än som klassisk lärobok. En intressant bok att läsa, inte enbart för att lära. Här finns exempelvis viktiga texter om bilden-helheten, bildens olika beståndsdelar, om kompositionen följer några lagar, bildytans grundegenskaper, det aktiva ytplanet, polaritet-storlek-riktning, Gyllene snittet, de olika geometriska figurerna, det rörliga ögat – och om det ogripbara rummet. Vill man utveckla sina tankar om bildkomposition, så är detta verkligen boken med stort B. Rekommenderas varmt; och om man inte tidigare varit medveten i sitt bildkomponerande, så blir man det efter att ha läst boken. Leta gärna på välsorterade antikvariat.

7913 (4)

När jag fotograferar så rör jag blicken hela tiden genom bildytan. Söker, letar, ser efter sammanhang, kontraster, hittar uttryck, tänker geometri, balans eller obalans. Vill gärna göra bilder där bilden ”rör sig”; att den har en rytm eller dynamik som sträcker sig helt ut mot bildkanterna – och ibland utanför…

Första bilden i artikeln handlar inte så mycket om att det är ett vintrigt fjällandskap, andra bilden handlar inte enbart om att det är ett vattenfall i blått skymningsljus. Paddan på stenen visar inte enbart en padda på en sten, som dessutom rör ena benet. Myggan i gräset, närbilden på en sädesärla, en vigghanne som kliar sig i kvällsljuset, en älgtjur som står mellan stammarna i skogen eller en älgko nära och i svartvitt – detta är motiven och händelserna. Ögonblicken.

Men det är inte det som är bilderna! Titta då mer på hur jag placerat elementen i bildytan, hur blicken rör sig när du tittar på bilden, på linjer och rörelse, på dynamik och rytm, på helhet och sammanhang. Häri ligger bilderna, och det är just inom kompositionen som dessa bilder skapats. Inte i motivval och händelser. Då hade det ju räckt att bilderna var skarpa och välexponerade…

7914 (5)

Att få skärpan precis där jag vill tar mig inte mer än en sekund, att sedan välja exponering tar någon sekund extra. Om detta sedan var det viktiga med mina bilder, så hade jag fått fram hundratals bra bilder på varje fotoutflykt. Ingen större utmaning, tycker jag – och dessutom hade det blivit bilder som sällan hade överlevt mer än andra genomgången.

Målet för mig i mitt bildskapande är att få fram bilder som håller över tid. Som tål att ses på om och om igen, och helst blir bättre för varje gång man tittar på bilderna. Inte det lättaste!

Jag vill gärna göra aktiva bilder, mer än passiva. Bilder med en inre struktur; en händelse, ett uttryck eller en berättelse. Att bilder ”säger något mer”, än att enbart visa hur något ser ut. Frågan är hur många bilder vi behöver se på vitsippor, älgar eller sädesärlor – om inte BILDERNA skiljer sig från varandra. Genom sin bildkomposition, sitt sätt att förmedla, sin personliga bildstil – bilder som mer blir personliga tolkningar än fototekniska facitlösningar.

7915 (6)

Jag läser gärna en bok om bildkomposition, söker gärna vidare efter ny kunskap och nya intressanta tankar. Jag funderar gärna över livet, tiden och temperamentet. Om mig själv i ett större sammanhang, om mitt eget säregna sätt att se på naturen och bilderna. Om jag inte hade gjort detta, så hade det aldrig blivit annat än nya fotoutflykter med nya motiv på bild – men med ständiga upprepningar och med bilder som sällan eller aldrig kan klara att stå för sig själva. I en berättelse, i en bok eller på en utställning.

Hela min karriär har jag aktivt sökt efter ny kunskap, en ny insikt som berikar mitt sätt att se och fotografera. Jag söker efter kunskap kring både bildskapande och natur. Vill lära mer om vitsippor, älgar och sädesärlor – men också om symbolik, fasrum, fjärilseffekt, magiska bildrum, magnetiska bildpunkter, färgernas humör, ljusets alla små samhällen och mycket mera…

7916 (7)

Mina bilder imorgon kommer inte se ut som mina bilder gjorde igår. Mitt bildskapande är under ständig utveckling och förändring. Mina bildkompositioner vandrar vidare från läroböckernas grunder och ”regler”. Jag hittar fram till mina egna utvecklade lösningar, gör regelbrott, bildprovocerar – och går vidare med att utforska den fantastiska världen i den tvådimensionella bildytan.

Motivet är så självklart, men det kan bildkompositionen aldrig bli.

Tack och lov!

(Bild 1 – Vinterfjäll, 2005)
(Bild 2 – Skymning vid fallet, 2005)

(Bild 3 – Padda, 2005)

(Bild 4 – Målvakten, 2006)

(Bild 5 – Sädesärla, 2008)

(Bild 6 – Vigg, 2006)

(Bild 7 – Älgtjur, 2008)

(Bild 8 – Älgko, 2015)

7917 (8)