Några olika bilder på däggdjur…

7844 (1)

7845 (2)

7846 (3)

7847 (4)

7848 (5)

7849 (6)

7850 (7)

7851 (8)

7852 (9)

7853 (10)

Visar tio bilder på däggdjur.

Första bilden på ekorren är från Maden utanför Söderhamn i Hälsingland, med Nikon D200 och 400mm. Andra bilden på älgen är från Mullsjöskogarna, med Nikon D200 och 400mm. Tredje bilden på rådjuret är också från Mullsjöskogarna, med Nikon D200 och 400mm. Fjärde bilden på dovhjorten är från Vegeholm i Skåne, med Nikon F3 och 300mm. Femte bilden på skogsharen är från Hallands Väderö i Skåne, med Nikon F5 och 400mm.

Sjätte bilden på skogshararna är också från Hallands Väderö, med Nikon F3 och 300mm. Sjunde bilden på älgtjuren är från Mullsjöskogarna, med Pentax K7 och 155mm. Åttonde bilden på visenten är från Össjö i Skåne, med Nikon F3 och 300mm. Nionde bilden på dovhjortarna är från Kungsstenarna vid Ottenby på Öland, med Nikon F3 och 135mm. Tionde bilden på igelkotten är från Hallands Väderö, med Nikon F3 och 300mm. Dessutom belyst med ficklampa.

(Bild 1 – Ekorre, 2007)
(Bild 2 – Älg, 2015)
(Bild 3 – Rådjur, 2013)
(Bild 4 – Dovhjort, 1991)
(Bild 5 – Skogshare, 1999)
(Bild 6 – Skogsharar, 1990)
(Bild 7 – Älgtjur, 2010)
(Bild 8 – Visent, 1989)
(Bild 9 – Dovhjortar, 1995)
(Bild 10 – Igelkott, 1989)