Fjorton fågelbilder…

7790 (1)

7791 (2)

7792 (3)

7793 (4)

7794 (5)

7795 (6)

7796 (7)

Visar en serie på fjorton olika fågelbilder.

Första bilden på sädesärlan är från Mullsjö, med Nikon D200 och 400mm. Andra bilden på svarthättan är från Brängen utanför Mullsjö, med Nikon D200 och 400mm. Tredje bilden på svartvita flugsnapparen är från Maden utanför Söderhamn i Hälsingland, med Nikon D200 och 400mm. Fjärde bilden på enkelbeckasinen är från mitt gömsle vid Ålsjön utanför Söderhamn, med Nikon D200 och 400mm. Femte bilden på lärkfalken är från Mullsjö, med Nikon D200 och 400mm. Sjätte bilden på duvhöken är från Ålsjön utanför Söderhamn, med Nikon D200 och 800mm. Sjunde bilden på bofinken är från Maden utanför Söderhamn, med Nikon D200 och 400mm.

Åttonde bilden på smålommen är från Kölberg utanför Kilafors i Hälsingland, med Nikon D200 och 400mm. Nionde bilden på smalnäbbade simsnäppan är från Sandön utanför Ängelholm i Skåne, med Nikon F3 och 600mm. Tionde bilden på tranan är från Hornborgasjön i Västergötland, med Nikon F3 och 600mm. Elfte bilden på sångsvanarna är från Rössjön i Skåne, med Nikon F5 och 400mm. Tolfte bilden på storlommen är från Mullsjöskogarna, med Nikon D200 och 400mm. Bilden är även en dubbelexponering. Trettonde bilden på knipan är från Mullsjön, med Pentax K7 och 85mm. Fjortonde bilden på fiskmåsarna är från Norrviken utanför Båstad i Skåne, med Nikon F3 och 400mm.

(Bild 1 – Sädesärla, 2013)
(Bild 2 – Svarthätta, 2010)
(Bild 3 – Svartvit flugsnappare, 2007)
(Bild 4 – Enkelbeckasin, 2008)
(Bild 5 – Lärkfalk, 2012)
(Bild 6 – Duvhök, 2008)
(Bild 7 – Bofink, 2007)
(Bild 8 – Smålom, 2008)
(Bild 9 – Smalnäbbad simsnäppa, 1988)
(Bild 10 – Trana, 1987)
(Bild 11 – Sångsvanar, 2000)
(Bild 12 – Storlom, 2012)
(Bild 13 – Knipa, 2014)
(Bild 14 – Fiskmåsar, 1985)

7797 (8)

7798 (9)

7799 (10)

7800 (11)

7801 (12)

7802 (13)

7803 (14)