Några analoga fågelbilder…

7704 (1)

7705 (2)

7706 (3)

7707 (4)

7708 (5)

7709 (6)

7710 (7)

7711 (8)

7712 (9)

Visar tio nyinskannade fågelbilder.

Ejdern är från Lervik i Skåne, med Nikon FA och 1000mm. Påfågeln är från hembygdsparken i Nærbø i Rogaland i Norge, med Nikon F3 och 300mm. Tofsvipan är från Storetveit utanför Bergen i Norge, med Nikon F3 och 300mm. Koltrasten är från Bergen i Norge, med Nikon F3 och 400mm. Hornugglan är från Farhult i Skåne, med Nikon FA och 300mm.

Kärrsnäppan är från Lervik i Skåne, med Nikon FA och 400mm. Småtärnan är från Sandön utanför Ängelholm i Skåne, med Nikon F4 och 1200mm. Rödspoven är från Egby udde på Öland, med Nikon F3 och 135mm. Rödhaken är från Båstad i Skåne, med Nikon F3 och 300mm. Korpen är från Ekered i Halland, med Nikon FA och 300mm.

(Bild 1 – Ejder, 1997)
(Bild 2 – Påfågel, 1986)
(Bild 3 – Tofsvipa, 1985)
(Bild 4 – Koltrast, 1985)
(Bild 5 – Hornuggla, 1989)
(Bild 6 – Kärrsnäppa, 1997)
(Bild 7 – Småtärna, 1993)
(Bild 8 – Rödspov, 1990)
(Bild 9 – Rödhake, 1989)
(Bild 10 – Korp, 1989)

7713 (10)