Tolv olika fågelmöten…

7576 (1)

7577 (2)

7578 (3)

7579 (4)

7580 (5)

7581 (6)

Visar en serie bilder på tolv olika fågelmöten genom åren.

Första bilden på den större strandpiparen som springer på stranden är från Sandön utanför Ängelholm, med Nikon F5 och 800mm. Fiskgjusen i skymningsljuset är också från Sandön, med Nikon F4 och 600mm. Tjädern i det blå gryningsljuset är från en spelplats i Trönöskogarna i Hälsingland, med Nikon F5 och 400mm. Den unge gråtruten är från Hallands Väderö i Skåne, med Nikon F3 och 28mm. Avtonat gråfilter över himlen. Sångsvanarna är från Skäralid i Skåne, med Nikon F3 och 20mm. Avtonat gråfilter över himlen. Bläsanden i kvällsljuset är från Tveitevannet i Bergen hemma i Norge, med Nikon F3 och 300mm.

Göken är också från Bergen hemma i Norge, med Nikon FE och 400mm. Forsärlorna är från Ryfors utanför Mullsjö, med Nikon D200 och 400mm. Här ser vi hannen till vänster när han spelar och försöker intressera honan till höger. Kniphannen som spelar i morgonljuset är här ifrån Mullsjö, med Nikon D200 och 400mm. Knipan i flykt är från Ålsjön utanför Söderhamn i Hälsingland, med Nikon D200 och 400mm. Svartsnäppan i midnattsolen är från Øvre Pasvik i norra Norge, med Nikon FE och 800mm. Gluttsnäppan mot månen är också från Øvre Pasvik, med Nikon FE och 1200mm.

(Bild 1 – Större strandpipare, 2001)
(Bild 2 – Fiskgjuse, 1993)

(Bild 3 – Tjäder, 2005)

(Bild 4 – Ung gråtrut, 1999)

(Bild 5 – Sångsvanar, 1988)

(Bild 6 – Bläsand, 1986)

(Bild 7 – Gök, 1981)

(Bild 8 – Forsärlor, 2015)

(Bild 9 – Knipa, 2014)

(Bild 10 – Knipa, 2008)

(Bild 11 – Svartsnäppa, 1984)

(Bild 12 – Gluttsnäppa, 1984)

7582 (7)

7583 (8)

7584 (9)

7585 (10)

7586 (11)

7587 (12)