Närvarande på utställningen imorgon…

7488 (1)

Min och Malins utställning här i Mullsjö på Kyrkans hus är öppen imorgon lördag, mellan klockan 10 och 13. Vi är där under dagen och ser fram emot även långväga besökare som vi vet är på gång. Under vernissagen i måndags och även nu under veckan har utställningen varit mycket välbesökt, och vi har fått många fina kommentarer. Jag har även med boken ”Min plats i ljuset” imorgon för de som är intresserade att köpa den och även önskar få den signerad.

Vi ses imorgon.

(Bild 1 – Vid Mullsjön, 2013)

Arton olika fågelbilder…

7470 (1)

7471 (2)

7472 (3)

7473 (4)

7474 (5)

7475 (6)

7476 (7)

7477 (8)

7478 (9)

Visar arton olika fågelbilder genom åren. Första bilden är från Tveitevannet i Bergen hemma i Norge. Den smalnäbbade simsnäppan i vinterdräkt är från Sandön utanför Ängelholm i Skåne. Sidensvansen är från Söderhamn i Hälsingland. Tranorna i rörelseoskärpa är från Hornborgasjön i Västergötland. Pilgrimsfalken i rörelseoskärpa är också från Sandön utanför Ängelholm. Sparvugglan är från Ängelholm.  Sjunde bilden på jordugglan är från Brammarps mosse i Skåne. Enkelbeckasinen är från Egby udde på Öland. Kanadagässen är från Maden utanför Söderhamn, med Söderala kyrka i bakgrunden.

Hägern i kvällsljuset är från Kaland utanför Bergen. Elfte bilden på tranorna i kvällsljuset är också från Maden. Ladusvalan är från Stora Rör på Öland. Havstruten i solnedgången är från Hallands Väderö i Skåne. Stararna i solnedgången är från Utvälinge utanför Ängelholm. Fiskmåsen i solnedgången är från Norrviken utanför Båstad i Skåne. Storlommarna i morgondimman är från Brängen utanför Mullsjö. Gråtrutarna med fyren i bakgrunden är från Hallands Väderö. Artonde och sista bilden på berguven är från Kasberget i Hälsingland.

(Bild 1 – Gräsand, 1986)
(Bild 2 – Smalnäbbad simsnäppa, 1988)

(Bild 3 – Sidensvans, 2006)

(Bild 4 – Tranor, 2009)

(Bild 5 – Pilgrimsfalk, 1991)

(Bild 6 – Sparvuggla, 1991)

(Bild 7 – Jorduggla, 2000)

(Bild 8 – Enkelbeckasin, 1989)

(Bild 9 – Kanadagäss, 2008)

(Bild 10 – Häger, 1985)

(Bild 11 – Tranor, 2007)

(Bild 12 – Ladusvala, 1987)

(Bild 13 – Havstrut, 1990)

(Bild 14 – Starar, 1993)

(Bild 15 – Fiskmås, 1985)

(Bild 16 – Storlommar, 1994)

(Bild 17 – Gråtrutar, 1989)

(Bild 18 – Berguv, 2005)

7479 (10)

7480 (11)

7481 (12)

7482 (13)

7483 (14)

7484 (15)

7485 (16)

7486 (17)

7487 (18)