Tjugo personliga naturbilder…

7414 (1)

7415 (2)

7416 (3)

7417 (4)

7418 (5)

7419 (6)

7420 (7)

7421 (8)

7422 (9)

7423 (10)

Visar tjugo personliga naturbilder från olika platser genom åren. Flera av de analoga bilderna är nyinskannade och ej visade offentligt tidigare.

Första bilden är från Knuthöjdsmossen i Västmanland, en tidig och dimmig augustimorgon. Andra bilden är från vulkanen Eldfell på Heimaey på Island. Tredje bilden visar kråkbärsris en tidig frostmorgon i Sibirien utanför Ängelholm i Skåne. Fjärde bilden är från lavafältet Eldhraun på södra Island. Femte bilden är från en bäverdam utanför Mullsjö för några dagar sedan. Sjätte bilden är från Ryfors gammelskog utanför Mullsjö. Sjunde bilden på det brinnande kvällsljuset i bokskogen är från Ängelholm i Skåne. Åttonde bilden är från Ängjärnsudden på norra Öland. Nionde bilden på tranan i rörelseoskärpa är från Hornborgasjön i Västergötland. Tionde bilden på speglingen av en sångsvan är från Skäralid i Skåne.

Elfte bilden på vattendroppen är från Ängelholm i Skåne. Tolfte bilden på ismönstret är från Rössjö fiskdammar i Skåne. Trettonde bilden på ljuset i stenen är från Skatudden på Skatön utanför Söderhamn i Hälsingland. Fjortonde bilden på isen är från Ängelholm i Skåne. Femtonde bilden på fiskmåsen i kvällsljuset är från Norrviken utanför Båstad i Skåne. Sextonde bilden på kvällsglöden i en sten är från Sven Johns udde utanför Ängelholm i Skåne. Sjuttonde bilden på vinternatt är från Grövelsjön i Dalarna. Artonde bilden på lavskrikan är från Lövåsen i Dalarna. Nittonde bilden på skymningen är från Västra berget vid Söderhamn i Hälsingland. Tjugonde bilden på berguven är från Kasberget i Hälsingland.

(Bild 1 – Augustimorgon, 1996)
(Bild 2 – Eldfell, 1995)

(Bild 3 – Frostmorgon, 1988)

(Bild 4 – Eldhraun, 1995)

(Bild 5 – Vid bäverdammen, 2015)

(Bild 6 – Glöd i gammelskogen, 1993)

(Bild 7 – Kvällsljus i bokskogen, 1994)

(Bild 8 – I trollskogen, 1995)

(Bild 9 – Trana, 2009)

(Bild 10 – Sångsvan, 1989)

(Bild 11 – Vattendroppe, 1987)

(Bild 12 – Ismönster, 2000)

(Bild 13 – Stenljus, 2003)

(Bild 14 – Is, 1997)

(Bild 15 – Fiskmås, 1985)

(Bild 16 – Stenglöd, 1989)

(Bild 17 – Vinternatt, 1999)

(Bild 18 – Lavskrika, 1999)

(Bild 19 – Skymning, 2002)

(Bild 20 – Berguv, 2005)

7424 (11)

7425 (12)

7426 (13)

7427 (14)

7428 (15)

7429 (16)

7430 (17)

7431 (18)

7432 (19)

7433 (20)