Att utmana ödet…

7291 (1)

7292 (2)

7293 (3)

7294 (4)

7295 (5)

7296 (6)

7297 (7)

7298 (8)

Hela tiden måste man vara beredd på att ta risker, för att utveckla och förstärka den personliga bildstilen. Mer än en gång har jag idiotförklarats, och fnissen har varit många bakom min rygg. Men det har jag inga problem med så länge det ger mig de bilder jag önskar. Och att det blir bilder som utmanar med sitt annorlunda uttryck. Man måste verkligen våga utmana ödet…

Visar sexton sådana bilder, samtliga på sitt sätt avvikande från normen inom naturfotografi. Om man säger så…

(Bild 1 – I staden, 1995)
(Bild 2 – Campingliv, 1995)

(Bild 3 – Under ytan, 1989)

(Bild 4 – Jordviva – kolgrafik, 1994)

(Bild 5 – Geting, 1998)

(Bild 6 – Vitsippor, 1991)

(Bild 7 – Fruset, 2000)

(Bild 8 – Linjen, 1985)

(Bild 9 – Gräs, 2008)

(Bild 10 – Stammar, 2007)

(Bild 11 – Linjer, 2009)

(Bild 12 – Råbock, 2011)

(Bild 13 – Råbock i snöstorm, 2007)

(Bild 14 – Sångsvanar, 2007)

(Bild 15 – Flykt, 2000)

(Bild 16 – Silvertärna, 2008)

7299 (9)

7300 (10)

7301 (11)

7302 (12)

7303 (13)

7304 (14)

7305 (15)

7306 (16)