Inga klassiska fågelbilder…

7204 (1)

7205 (2)

7206 (3)

7207 (4)

7208 (5)

7209 (6)

7210 (7)

7211 (8)

7212 (9)

7213 (10)

Visar tjugo fågelbilder som på olika sätt är allt annat än klassiska. Här finns inga typiska ”artbilder”.

Första bilden på kajorna i skymningen är från Söderhamn i Hälsingland, med Samsung V5 och 49mm. Andra bilden på törnskatan är från Kapelludden på Öland, med Nikon F3 och 300mm. Tredje bilden på korparna är från Ekered i Halland, med Nikon F3 och 300mm. Bilden är dessutom en kolgrafik. Fjärde bilden på guldfasanen är från hembygdsparken i Nærbø i Rogaland i Norge, med Nikon F3 och 300mm. Femte bilden på sångsvanen är från Skäralid i Skåne, med Nikon F3 och 300mm. Bilden är dessutom en dubbelexponering. Sjunde bilden på sovande kärrsnäppor är från Sandön utanför Ängelholm i Skåne, med Nikon F3 och 1000mm spegeltele. I förgrunden står det två myrspovar. Åttonde bilden på rödhaken är från Askvik i Hordaland i Norge, med Nikon F3 och 300mm. Nionde bilden på den sjungande bofinken är från Ängelholm i Skåne, med Nikon F3 och 300mm. Tionde bilden på pilfinken är från Söderhamn i Hälsingland, med Nikon D200 och 400mm.

Elfte bilden på gråsparven är från Vågbro utanför Söderhamn, med Pentax K7 och 33mm. Tolfte bilden på silvertärnan är från Fårö på Gotland, med Nikon D200 och 18mm. Trettonde bilden på ejdrarna är från Dagshög i Skåne, med Nikon F5 och 400mm. Fjortonde bilden på kråkorna är från Bergen i Hordaland i Norge, med Nikon F3 och 600mm. Femtonde bilden på talgoxen är från Ljusne i Hälsingland, med Nikon D200 och 400mm. Sextonde bilden på blåmesen är från Sibirien utanför Ängelholm i Skåne, med Nikon F3 och 300mm. Sjuttonde bilden på storlommarna är från Brängen utanför Mullsjö, med Nikon F4 och 1200mm. Artonde bilden på fiskmåsen i skymningsljuset är från Norrviken utanför Båstad i Skåne, med Nikon F3 och 400mm. Nittonde bilden på knölsvanen i skymningsljuset är från Gröthögarna i Skåne, med Nikon F5 och 800mm. Tjugonde bilden på smålommen är från Knuthöjdsmossen i Västmanland, med Nikon F3 och 135mm.

(Bild 1 – Kajor, 2004)
(Bild 2 – Törnskata, 1987)

(Bild 3 – Korpar, 1989)

(Bild 4 – Guldfasan, 1986)

(Bild 5 – Sångsvan, 1988)

(Bild 6 – Döende stormfågel, 1996)

(Bild 7 – Sovande kärrsnäppor, 1987)

(Bild 8 – Rödhake, 1986)

(Bild 9 – Sjungande bofink, 1987)

(Bild 10 – Pilfink,
2006)
(Bild 11 – Gråsparv,
2009)
(Bild 12 – Silvertärna, 2007)

(Bild 13 – Ejdrar, 1999)

(Bild 14 – Kråkor, 1985)

(Bild 15 – Talgoxe, 2007)

(Bild 16 – Blåmes, 1987)

(Bild 17 – Storlommar i morgondimma, 1994)

(Bild 18 – Fiskmås, 1985)

(Bild 19 – Knölsvan, 1999)

(Bild 20 – Smålom i morgondimma, 1996)

7214 (11)

7215 (12)

7216 (13)

7217 (14)

7218 (15)

7219 (16)

7220 (17)

7221 (18)

7222 (19)

7223 (20)