Några nya februaribilder…

7158 (1)

7159 (2)

7160 (3)

7161 (4)

Visar en serie på åtta nya bilder, nu ifrån februari.

(Bild 1 – Fågelskit på fönstret, 2015)
(Bild 2 – Trädet, 2015)

(Bild 3 – Ledningar, 2015)

(Bild 4 – Vass, 2015)

(Bild 5 – Snömannen, 2015)

(Bild 6 – Björk, 2015)

(Bild 7 – Björkskog, 2015)

(Bild 8 – Myrkanten, 2015)

7162 (5)

7163 (6)

7164 (7)

7165 (8)