Svartvita fågelbilder…

7137 (1)

7138 (2)

7139 (3)

7140 (4)

7141 (5)

7142 (6)

7143 (7)

7144 (8)

7145 (9)

7146 (10)

Visar en serie på tjugo svartvita fågelbilder.

Första bilden på kråkan i morgondis är härifrån Mullsjö, med Pentax K20D och 78mm. Andra bilden på kajan och solen är från Söderala i Hälsingland, med Samsung Pro 815 och 420mm. Tredje bilden på orrarna och morgonsolen är från Fisklösmyran i Hälsingland, med Nikon D200 och 400mm. Fjärde bilden på kanadagåsen är från Maglaby kärr i Skåne, med Nikon F3 och 20mm. Femte bilden på kråkan är från Sofieholm i Hälsingland, med Nikon D200 och 400mm. Sjätte bilden på trädkryparen är från Mullsjöskogarna, med Nikon D200 och 400mm. Sjunde bilden på kungsfågeln är från Lugnesjön i Hälsingland, med Nikon D200 och 400mm. Åttonde bilden på sparvugglan är från Mullsjöskogarna, med Nikon D200 och 400mm. Nionde bilden på den grå flugsnapparen är från Ängelholm i Skåne, med Nikon D100 och 180mm. Tionde bilden på lavskrikan är från Bergsethskallen i Dalarna, med Nikon D200 och 400mm.

Elfte bilden på korpen är från Gullfoss på Island, med Nikon F3 och 20mm. Tolfte bilden på kråkan är från Bönan i Gästrikland, med Samsung Pro 815 och 420mm. Trettonde bilden på skatan som lyfter är från Fridsbacka i Hälsingland, med Nikon D200 och 400mm. Fjortonde bilden på sidensvansarna är härifrån Mullsjö, med Pentax K20D och 250mm. Femtonde bilden på tornseglaren är också härifrån Mullsjö, med Pentax K20D och 55mm. Sextonde bilden på ladusvalorna är från Ålsjön i Hälsingland, med Nikon D100 och 400mm. Sjuttonde bilden på sädesärlan som lyfter är från Mullsjöskogarna, med Nikon D200 och 400mm. Artonde bilden på rödbenan är från Fårö på Gotland, med Nikon D200 och 400mm. Nittonde bilden på lärkfalken är från Mullsjöskogarna, med Nikon D200 och 400mm. Tjugonde bilden på korpen är också från Mullsjöskogarna, med Pentax K7 och 58mm.

(Bild 1 – Kråka i morgondis, 2012)
(Bild 2 – Kajan och solen, 2006)

(Bild 3 – Orrar och morgonsolen, 2006)

(Bild 4 – Kanadagås, 1990)

(Bild 5 – Kråka, 2006)

(Bild 6 – Trädkrypare, 2014)

(Bild 7 – Kungsfågel, 2006)

(Bild 8 – Sparvuggla, 2013)

(Bild 9 – Grå flugsnappare, 2007)

(Bild 10 – Lavskrika, 2010)

(Bild 11 – Korp, 1995)

(Bild 12 – Kråka, 2006)

(Bild 13 – Skata, 2008)

(Bild 14 – Sidensvansar, 2013)

(Bild 15 – Tornseglare, 2013)

(Bild 16 – Ladusvalor, 2006)

(Bild 17 – Sädesärla, 2014)

(Bild 18 – Rödbena, 2007)

(Bild 19 – Lärkfalk, 2012)

(Bild 20 – Korp, 2009)

7147 (11)

7148 (12)

7149 (13)

7150 (14)

7151 (15)

7152 (16)

7153 (17)

7154 (18)

7155 (19)

7156 (20)

Skator och en kråka…

7129 (1)

7130 (2)

7131 (3)

7132 (4)

Visar en serie bilder från morgonljuset igår, på olika skator och en kråka. Kameran var Pentax K20D och brännvidder mellan 30mm och 250mm.

(Bild 1 – Skata i gryningsljus, 2015)
(Bild 2 – Skata och gryningshimmel, 2015)

(Bild 3 – Skata och morgonmoln, 2015)

(Bild 4 – Kråkan, 2015)
(Bild 5 – Skata och ljusning, 2015)

(Bild 6 – Skator och morgonhimmel, 2015)

(Bild 7 – Skata och morgonhimmel, 2015)

(Bild 8 – Skatan, 2015)

7133 (5)

7134 (6)

7135 (7)

7136 (8)