Talgoxen är vanligast…

7071 (1)

7072 (2)

7073 (3)

Talgoxen är fortfarande Sveriges vanligaste vintergäst vid fågelbordet, enligt senaste rapporter. Därefter följer pilfink och blåmes.

(Bild 1 – Talgoxe, 2014)
(Bild 2 – Pilfink, 2013)
(Bild 3 – Blåmes, 2010)

Annonser