Domherrar…

5933 (1)

5934 (2)

5935 (3)

Visar fyra bilder på domherrar från gryningen idag. Det var ett underbart gryningsljus och en del småflockar med domherrar var i rörelse.

(Bild 1 – Två domherrar, 2014)
(Bild 2 – Sex domherrar, 2014)

(Bild 3 – Sju domherrar, 2014)

(Bild 4 – Tre domherrar, 2014)

5936 (4)

Annonser

Några nya landskapsbilder…

5927 (1)

5928 (2)

5929 (3)

5930 (4)

5931 (5)

Visar sex nya landskapsbilder från december. Samtliga bilder är från Mullsjö.

(Bild 1 – Mot skogen, 2014)
(Bild 2 – Moln, 2014)

(Bild 3 – Decembersol, 2014)

(Bild 4 – Snögubbar, 2014)

(Bild 5 – Gryning, 2014)

(Bild 6 – Tystnad, 2014)

5932 (6)