Domherrar…

5933 (1)

5934 (2)

5935 (3)

Visar fyra bilder på domherrar från gryningen idag. Det var ett underbart gryningsljus och en del småflockar med domherrar var i rörelse.

(Bild 1 – Två domherrar, 2014)
(Bild 2 – Sex domherrar, 2014)

(Bild 3 – Sju domherrar, 2014)

(Bild 4 – Tre domherrar, 2014)

5936 (4)

Några nya landskapsbilder…

5927 (1)

5928 (2)

5929 (3)

5930 (4)

5931 (5)

Visar sex nya landskapsbilder från december. Samtliga bilder är från Mullsjö.

(Bild 1 – Mot skogen, 2014)
(Bild 2 – Moln, 2014)

(Bild 3 – Decembersol, 2014)

(Bild 4 – Snögubbar, 2014)

(Bild 5 – Gryning, 2014)

(Bild 6 – Tystnad, 2014)

5932 (6)