Några fler svartvita fågelbilder…

5624 (1)

5625 (2)

5626 (3)

5627 (4)

5628 (5)

5629 (6)

5630 (7)

Visar ännu en bildserie på svartvita fågelbilder. Kanske kan det inspirera flera att börja bekanta sig med det svartvita bildspråket?

Första bilden på tornseglarna är från Flaket i Hälsingland, med Nikon D100 och 180mm. Andra bilden på svalorna och duvorna är från Hasslarp i Skåne, med Pentax K20D och 22mm. Tredje bilden på silvertärnan är från Skvalpudden i Ångermanland, med Nikon D200 och 400mm. Fjärde bilden på korparna är från Mullsjöskogarna, med Nikon D200 och 400mm.

Femte bilden på ringduvan som kliar sig är från Fårö på Gotland, med Nikon D200 och 400mm. Sjätte bilden på tornseglaren är från Bergen i Norge, med Nikon F3 och 300mm. Sjunde bilden på lärkfalken är från Ålsjön i Hälsingland, med Nikon D200 och 400mm. Åttonde bilden på korpen är från Mullsjöskogarna, med Nikon D200 och 180mm.

Nionde bilden på silvertärnan är från Stålnäset i Hälsingland, med Nikon D100 och 400mm. Tionde bilden på storlommen är från Mullsjön, med Nikon D200 och 400mm. Elfte bilden på tjädern är från Trönöskogarna i Hälsingland, med Nikon F5 och 400mm. Tolfte bilden på lappugglan är från Röttle i Småland, med Nikon D200 och 400mm.

Trettonde bilden på den döende stormfågeln är från Vík på södra Island, med Nikon F3 och 135mm. Fjortonde bilden på sädesärlan är från Ljunghems kullar utenför Mullsjö, med Samsung NV7 och 220mm.

(Bild 1 – Tornseglare, 2007)
(Bild 2 – Svalor och duvor, 2010)

(Bild 3 – Silvertärna, 2008)

(Bild 4 – Korpar, 2012)

(Bild 5 – Ringduva, 2007)

(Bild 6 – Tornseglare, 1985)

(Bild 7 – Lärkfalk, 2007)

(Bild 8 – Korp, 2010)

(Bild 9 – Silvertärna, 2005)

(Bild 10 – Storlom, 2013)

(Bild 11 – Tjäder, 2005)

(Bild 12 – Lappuggla, 2012)

(Bild 13 – Döende stormfågel, 1996)

(Bild 14 – Sädesärla, 2008)

5631 (8)

5632 (9)

5633 (10)

5634 (11)

5635 (12)

5636 (13)

5637 (14)

Annonser