Ibland får det mänskliga finnas med också…

5517 (1)

5518 (2)

5519 (3)

5520 (4)

5521 (5)

5522 (6)

5523 (7)

5524 (8)

Ibland låter jag det mänskliga få finnas med i mina bilder… Vilket kan ge några intressanta infallsvinklar till bildskapandet. Visar sexton sådana bilder från 2005, 2006 och 2007. Bilderna visas i kronologisk ordning. Som bildskapare gäller det att ha ögonen med sig även när man gett sig utanför naturen med kameran…

Första bilden visar en skog någonstans utanför Mjölby i Östergötland, när tåget susade genom landskapet. Andra bilden är från bokskogen vid Fantoft utanför Bergen i Norge. Tredje bilden på det dunkla budskapet är från Söderhamn i Hälsingland, mitt i natten. Fjärde bilden på pilallén är från Höja utanför Ängelholm i Skåne.

Femte bilden på det ”vänliga” bemötandet är från Söderhamn i Hälsingland, sent i skymningen. Sjätte bilden på hackspettens skog är från Nordanhöle i Hälsingland. Sjunde bilden på den soliga vårdagen är från Kilafors i Hälsingland. Åttonde bilden på den drunknade bananflugan i ett glas saft är från Söderhamn i Hälsingland.

Nionde bilden är ett självporträtt där jag sitter och tittar upp på stjärnhimlen, på Mohed i Hälsingland. Tionde bilden är från den fallfärdiga bensinmacken i Gryttjom i Uppland, som sedan revs i augusti 2012. Elfte bilden är från Långbro i Hälsingland, en bild som talar rätt mycket för sig själv…

Tolfte bilden är från en runsten i Hög i Hälsingland. Trettonde bilden på kvarnen i varmt kvällsljus är från Fårö på Gotland. Fjortonde och femtonde bilden är också från Fårö på Gotland. Sextonde bilden är från Vallviks bruk i Hälsingland.

(Bild 1 – Svensk skog AB, 2005)
(Bild 2 – Förälskad, 2005)

(Bild 3 – Dunkelt, 2005)

(Bild 4 – Allé, 2006)

(Bild 5 – Vänligt bemötande, 2006)

(Bild 6 – Hackspettens skog, 2006)

(Bild 7 – En vårdag i Kilafors, 2006)

(Bild 8 – En drunknad bananfluga, 2006)

(Bild 9 – Under stjärnorna, 2006)

(Bild 10 – Öde, 2007)

(Bild 11 – Information, 2007)

(Bild 12 – Närhet, 2007)

(Bild 13 – Kvarnen, 2007)

(Bild 14 – Ej aktuellt, 2007)
(Bild 15 – Ej genomfart, 2007)

(Bild 16 – Motljus, 2007)

5525 (9)

5526 (10)

5527 (11)

5528 (12)

5529 (13)

5530 (14)

5531 (15)

5532 (16)