Höstbilder…

5483 (1)

5484 (2)

5485 (3)

5486 (4)

5487 (5)

5488 (6)

5489 (7)

5490 (8)

Visar sexton höstbilder, både analoga och digitala. Första bilden är från Bergahögen i Hälsingland. Andra bilden är från Gysinge i Hälsingland. Tredje bilden är från Ängelholm i Skåne. Fjärde bilden är också från Ängelholm i Skåne. Femte bilden är från Mjöträsk i Norrbotten.

Sjätte bilden är från Vadtjärn i Hälsingland. Sjunde bilden är från Vasasjön i Skåne. Åttonde bilden är från Bergahögen i Hälsingland. Nionde bilden är från Höljebro i Hälsingland. Tionde bilden också på ett asplöv är från Säivis i Norrbotten.

Elfte bilden är från Ängelholm i Skåne. Tolfte bilden är också från Ängelholm i Skåne. Trettonde bilden är från Ekered i Halland. Fjortonde bilden är från Mosstorpet i Hälsingland. Femtonde bilden är från Helliden i Västergötland. Sextonde bilden är från Gåstjärn i Hälsingland.

(Bild 1 – Höst, 2004)
(Bild 2 – Ingången, 2005)

(Bild 3 – Impressionism, 1997)

(Bild 4 – Björkskog, 1988)

(Bild 5 – Puls, 2006)

(Bild 6 – Örnbräken, 2006)

(Bild 7 – Höstlöv, 2000)

(Bild 8 – Höstmosaik, 2004)

(Bild 9 – Asplöv, 2007)

(Bild 10 – Asplöv, 2006)

(Bild 11 – Häggmispel, 1997)

(Bild 12 – Dynamik, 1987)

(Bild 13 – Höstträd, 1988)
(Bild 14 – Reflektion, 2004)

(Bild 15 – Höstdimma, 2009)

(Bild 16 – Höstnatt, 2004)

5491 (9)

5492 (10)

5493 (11)

5494 (12)

5495 (13)

5496 (14)

5497 (15)

5498 (16)