Skogsfantasi och vattenabstraktioner…

5399 (1)

5400 (2)

5401 (3)

5402 (4)

5403 (5)

5404 (6)

5405 (7)

5406 (8)

Igår hade jag en heldag med Erik Mofjell från Partille utanför Göteborg. Under första delen var vi inne i Ryfors gammelskog för att arbeta med olika skogsbilder. Här handlade det om att arbeta med och utveckla olika multiexponeringstekniker och att i dessa få fram ett större symboltänkande. Kring detta hamnade diskussionerna växelvis mellan tekniska lösningar och tillvägagångssätt, och mot mer livsfilosofiska funderingar. Närheten mellan bild och musik skapade intressanta diskussioner, särskilt då Erik är yrkesmusiker. En intressant och roande frågeställning som vi båda inte hade något klart svar på var om det finns ”dokumentär musik”, och i så fall hur det skulle låta…

Under andra halvan av dagen rörde vi oss mellan två av vattenfall vid Ryfors, dels för att utveckla bilder kring vatten – men också för att få fram mer abstrakta uttryckssätt i bilderna.

Allt som allt blev det en intressant och intensiv heldag som började runt 07.30 och avslutades efter kl 18. Visar sexton av bilderna som jag gjorde under heldagen, presenterade i kronologisk ordning.

(Bild 1 – I den svartvita skogen, 2014)
(Bild 2 – I färgskogen, 2014)

(Bild 3 – Möte, 2014)

(Bild 4 – Fantasi, 2014)

(Bild 5 – Stubben, 2014)

(Bild 6 – Vattenfall, 2014)

(Bild 7 – Höstfall, 2014)

(Bild 8 – Hopp, 2014)

(Bild 9 – Ilska, 2014)

(Bild 10 – Livselement, 2014)

(Bild 11 – Vila, 2014)

(Bild 12 – Glöd, 2014)

(Bild 13 – Lönnlöv, 2014)

(Bild 14 – Vatten, 2014)

(Bild 15 – Kil, 2014)

(Bild 16 – Ledsen, 2014)

5407 (9)

5408 (10)

5409 (11)

5410 (12)

5411 (13)

5412 (14)

5413 (15)

5414 (16)