Artonde till tjugoförsta…

5376 (1)

5377 (2)

5378 (3)

5379 (4)

5380 (5)

Visar en serie på 10 bilder från 18 september till och med 21 september. Bilderna är dels från Mullsjö och dels från Skara.

(Bild 1 – Månskäran, 2014)
(Bild 2 – Björktrast och månskäran, 2014)

(Bild 3 – Kajor, 2014)

(Bild 4 – Spindelnät, 2014)

(Bild 5 – Trä, 2014)

(Bild 6 – Vattendroppe, 2014)

(Bild 7 – Gammelgranen, 2014)

(Bild 8 – Turkduva, 2014)

(Bild 9 – Kajan och flaggstången, 2014)

(Bild 10 – Nattdimma, 2014)

5381 (6)

5382 (7)

5383 (8)

5384 (9)

5385 (10)