Fotografen Erik Mofjell…

Mofjell_01 (1)

Mofjell_02 (2)

Mofjell_03 (3)

Mofjell_04 (4)

Mofjell_05 (5)

Jag fortsätter nu bloggserien ”Fotografen” med att presentera Erik Mofjell från Partille utanför Göteborg. Sedan tidigare har jag presenterat norske fotografen Ole Walter Sundlo och Mårten Lundgren från Norrköping. Är du intresserad att presenteras så kan du få mer info här.

”Mitt namn är Erik Mofjell och jag bor i Partille med min familj men kommer ursprungligen från Värmland. Har musik som yrke då jag spelar kontrabas i Göteborgs symfoniker. Musik och bild är en intressant kombination eftersom man ofta använder bildspråk inom musiken. Man pratar om klangfärger, hårda och mjuka toner, blå toner (Rhapsody in Blue av Gershwin är kanske bekant?). Många kompositörer skriver musik som frammanar bilder för den inre synen, t ex Vivaldis De fyra årstiderna eller Musorgskijs Tavlor på en utställning. Det sistnämnda verket består av korta musikstycken som var och en illustrerar en tavla målad av en vän till honom.

Sedan några år tillbaka, då jag införskaffade min första systemkamera, har jag börjat visualisera idéer och symbolik med dess hjälp och söker mina motiv i naturen. Jag har upptäckt tjusningen med att komponera en bild och den avkoppling och nedvarvning som följer av att befinna sig ute i det fria.

Jag sätter ärligheten främst av allt. Ärlighet gentemot mig själv och mot bildens betraktare. Jag manipulerar aldrig bilderna i datorn (förutom enkel bildbehandling) eftersom jag värdesätter hantverket med kameran och den tid det tar att få bilden att växa fram. Bilden återspeglar en idé jag försöker föra vidare, ibland lyckas jag, ibland inte. Häri ligger den stimulerande utmaningen, jag vill hela tiden försöka, prova mig fram. Det är själva sökandet som är drivkraften.

I mina hemtrakter i Partille finns djupa barrskogar, bokskogar samt åar och vattendrag. Motiven finns i överflöd. Man behöver sällan gå några längre sträckor för att hitta dem. Det jag uppskattar med naturfoto är att det öppnar upp ögonen för motiven, de finns praktiskt taget överallt. Man behöver inte resa till världens ände när världens ände kan hittas i en vattendroppe på ett grässtrå eller en höstfärgad björk vid bäcken.”

(Bild 1 – Åska. Den 24 augusti 2014 drabbades Göteborgstrakten av ett mycket spektakulärt åskväder som rasade i flera timmar. Blixtarna duggade otroligt tätt och kunde ses på tio mils avstånd. Många är de som fick fantastiska bilder denna kväll. Avsikten med denna bild var att sätta in vädret i ett större sammanhang samt den dramatiska kontrasten mellan ljust och mörkt. Handhållen kamera, 1/60 s.)

(Bild 2 – Åska. Bilden tagen samma kväll som bild 1 men från en annan plats. Här rådde tät dimma vilket gjorde blixtarna diffusa. Själv tycker jag mig se att buskarna i förgrunden upprepar sin form i åskvädret. Handhållen kamera, 1/60 s. Dock blev bilden för mörk så den har gjorts ljusare i datorn.)

(Bild 3 – Lövträd och å. Morgonens första solstrålar letar sig ner bland lövverken vid Säveån. Dubbelexponering med olika bländare och fokus.)

(Bild 4 – Sorti. Denna figur hittade jag infrusen i en istapp. En figur som med tunga steg lämnar scenen. Den är tyngd av något. Dubbelexponering skarp/oskarp.)

(Bild 5 – Fantasi. Motivet blev fotograferat i både färg och svartvitt och själv fördrar jag denna. Den blir mer gåtfull när inte färgerna är med. Svartvitt i kameran med blåfilter.)

Mofjell_06