Septemberfåglar…

5359 (1)

5360 (2)

5361 (3)

5362 (4)

5363 (5)

5364 (6)

Visar tolv fågelbilder, alla gjorda under september månad.

Första och andra bilden på gässen är från Maden i Hälsingland. Nötskrikan är från Bergvik i Hälsingland. Tofsmesen är från Trollkil i Hälsingland. Femte och sjätte bilden på gässen i morgonljus är från Maden i Hälsingland.

Sjunde bilden på kajorna är från Söderhamn i Hälsingland. Blåmesen som en liten boll över vassen i morgondimman är från Mullsjö. Nionde bilden på storlommarna i morgondimman är också från Mullsjö. Lavskrikan är från Bergsethskallen i Dalarna, precis vid gränsen mot Norge. Björktrasten som äter rönnbär är från Mullsjö. Gässen på dimman är från Mullsjö.

(Bild 1 – Gäss, 2006)
(Bild 2 – Gäss, 2006)

(Bild 3 – Nötskrika, 2006)

(Bild 4 – Tofsmes, 2007)

(Bild 5 – Gäss, 2007)

(Bild 6 – Två gäss, 2007)

(Bild 7 – Kajor, 2008)

(Bild 8 – Blåmes, 2010)

(Bild 9 – Storlommar, 2010)

(Bild 10 – Lavskrika, 2010)

(Bild 11 – Björktrast, 2012)
(Bild 12 – Gäss, 2013)

5365 (7)

5366 (8)

5367 (9)

5368 (10)

5369 (11)

5370 (12)