Morgondimma, storlom, skog, snok och fladdermöss…

5275 (1)

5276 (2)

5277 (3)

5278 (4)

5279 (5)

5280 (6)

Jag hade en ny heldag igår, denna gång med Mårten Lundgren. Dagen började redan kl 06.00 i morgonljuset vid Mullsjön. Ett fantastiskt morgonljus där älvorna dans så fint över vattenytan. Vi hade fyra storlommar som låg på sjön och satt och väntade på att de skulle simma in i de finaste delarna av morgonljuset. Försök tänka in fyra storlommar i den första bilden här i inlägget. Men denna morgon ville de inte helt samarbeta, utan envisades med att ligga kvar på ett annat ställe i sjön. Det blev att sitta och studera lommarna genom kikaren och sedan hoppas och hoppas…

Men det blir ju inte alltid som man tänkt… Därefter blev det en tur mot Mullsjö fiskdammar med urskog och spännande kärr. Här arbetade vi med att förstärka det mer täta perspektivet och att ge bilderna större spänst och variation. Att försöka undvika fotografiska upprepningar; och genom det vara friare i bildskapandet genom att fokusera mer på bild än på motiv. Vi var även ute i det mer öppna kulturlandskapet norr om Mullsjö och gav utrymme för ett mer konceptuellt bildtänkande – med helt andra ingångar i bildskapandet än de mer typiskt naturfotografiska tankarna.

Det blev även fotografering av snok och i en liten jordkällare ute i Mullsjöskogarna hittade vi en liten koloni av fladdermöss. Långörad fladdermus kunde snabbt artbestämmas, men vilka arter de andra var gick inte att få fram. En spännande plats som lockar till återbesök.

Dagen avslutades runt kl 21.30 med ett mer filosofiskt samtal kring fotografi och bildskapande.

(Bild 1 – Morgonljus, 2014)
(Bild 2 – Storlom, 2014)
(Bild 3 –
Sädesärla, 2014)
(Bild 4 – Snok, 2014)

(Bild 5 – Av vatten, 2014)

(Bild 6 – Kärrskog, 2014)

(Bild 7 – Långörad fladdermus, 2014)

(Bild 8 – Ormvråk i skymningsskogen, 2014)

5281 (7)

5282 (8)