Ett tankeexperiment…

5169 (1)

Om vi tänker oss situationen att man väljer ut 10 tillfälliga naturfotografer, och där jag själv finns med. Sedan får jag rangordna fotograferna efter eget huvud. Vilken plats skulle jag placerat mig själv på?

(Bild 1 – Råbock, 2010)