Dagens blixtar över Mullsjö…

4946 (1)

En härligt åskväder har precis gått över Mullsjö. Vi fick inte ett lika häftigt åskväder som de hade haft i Skara, Skövde och Tidaholm – men en och annan blixt blev det. Hörde också en jättesmäll, så blixten slog ned någonstans norr om Mullsjö. Visar två bilder som jag gjorde.

(Bild 1 – Blixt, 2014)
(Bild 2 – Blixt, 2014)

4947 (2)

Mina mest fotograferade…

4926 (1)

4927 (2)

4928 (3)

4929 (4)

4930 (5)

4931 (6)

4932 (7)

4933 (8)

4934 (9)

4935 (10)

Tillsammans med huvudkategorin ”Landskap” är det just ”Fåglar” som är mitt mest fotograferade motiv. En gång i tiden var jag också aktiv fågelskådare; och det är något man fortfarande kan se spår av i mitt arkiv även idag. Det exakta antalet fågelbilder har jag inte (alla är inte räknade i det analoga arkivet); men uppskattningsvis är det drygt 100 000 bilder.

I detta inlägg visar jag fram 20 bilder på mina 20 mest fotograferade fågelarter. Att tornseglaren är den mest fotograferade arten är kanske inte en överraskning? Men kanske blir det några överraskningar annars när man ser vilka som är de mest fotograferade.

I arkivet är de olika fågelarterna representerade i denna ordning:
1) Tornseglare, 2) Kaja, 3) Sidensvans, 4) Silvertärna, 5) Lappuggla, 6) Gräsand, 7) Björktrast, 8) Knipa, 9) Skrattmås, 10) Korp, 11) Trana, 12) Skata, 13) Storlom, 14) Fiskmås, 15) Sångsvan, 16) Grågås, 17) Ladusvala, 18) Kråka, 19) Sädesärla och 20) Lavskrika.

Fortsätter jag vidare och tittar till de 100 mest representerade fågelarterna blir det så här:
21) Smålom, 22) Talgoxe, 23) Lärkfalk, 24) Grönfink, 25) Gulsparv, 26) Storskrake, 27) Pilfink, 28) Gråtrut, 29) Fisktärna, 30) Blåmes, 31) Stormfågel, 32) Stadsduva, 33) Tjäder, 34) Ormvråk, 35) Kanadagås, 36) Morkulla, 37) Större hackspett, 38) Knölsvan, 39) Tofsvipa, 40) Skärfläcka, 41) Kricka, 42) Berguv, 43) Stare, 44) Sothöna, 45) Bofink, 46) Hussvala, 47) Stenskvätta, 48) Rödbena, 49) Havsörn, 50) Domherre, 51) Gråhakedopping, 52) Storskarv, 53) Häger, 54) Sparvuggla, 55) Nötskrika, 56) Fasan, 57) Småtärna, 58) Ringduva, 59) Gråsiska, 60) Skärsnäppa, 61) Entita, 62) Nötväcka, 63) Brun kärrhök, 64) Lunnefågel, 65) Ejder, 66) Buskskvätta, 67) Svarthakedopping, 68) Havstrut, 69) Lövsångare, 70) Gulärla, 71) Steglits, 72) Tretåig mås, 73) Koltrast, 74) Brunand, 75) Skogssnäppa, 76) Strömstare, 77) Rödhake, 78) Orre, 79) Enkelbeckasin, 80) Duvhök, 81) Sånglärka, 82) Svartvit flugsnappare, 83) Skäggmes, 84) Kungsfågel, 85) Grönsiska, 86) Gråsparv, 87) Törnskata, 88) Tofsmes, 89) Smådopping, 90) Skäggdopping, 91) Kärrsnäppa, 92) Forsärla, 93) Vitkindad gås, 94) Spillkråka, 95) Sparvhök, 96) Skedand, 97) Gärdsmyg, 98) Större strandpipare, 99) Rödstjärt och 100) Grå flugsnappare.

(Bild 1 – Tornseglare, 2014)
(Bild 2 – Kaja, 2014)
(Bild 3 – Sidensvans, 2002)
(Bild 4 – Silvertärna, 2007)
(Bild 5 – Lappuggla, 2008)
(Bild 6 – Gräsand, 2006)
(Bild 7 – Björktrast, 2006)
(Bild 8 – Knipa, 2014)
(Bild 9 – Skrattmås, 1997)
(Bild 10 – Korp, 2010)
(Bild 11 – Trana, 2013)
(Bild 12 – Skata, 2013)
(Bild 13 – Storlom, 2008)
(Bild 14 – Fiskmås, 1988)
(Bild 15 – Sångsvan, 2014)
(Bild 16 – Grågås, 2007)
(Bild 17 – Ladusvala, 2007)
(Bild 18 – Kråka, 2013)
(Bild 19 – Sädesärla, 2007)
(Bild 20 – Lavskrika, 2010)

4936 (11)

4937 (12)

4938 (13)

4939 (14)

4940 (15)

4941 (16)

4942 (17)

4943 (18)

4944 (19)

4945 (20)