Tävla inte med andra, tävla med dig själv…

4895 (1)

Ett av de största misstagen som många fotografer gör är att vi söker oss till likasinnade, och sedan långsamt påverkas av dessa. Fotomiljön är en plats full av regler och normer, och vill man ha nödvändiga signaler på sitt fotograferande så bör man därför tyvärr anpassa sig. Många fotografer kan inte bedöma andra fotografers bilder om inte bilderna ligger nära det egna fotograferande. Dessutom är ju smaken som baken; ungefär som i annan konst, i musiken eller i litteraturen.

Det är inte många fotografer som i en grupp vågar hålla på med sitt. Människan är ju ett flockdjur, så det kanske inte är så konstigt. Men vill man utveckla sitt fotograferande så bör man frigöra sig från gruppens regler och normer, och helt följa de egna intentionerna – de egna kraven. Det största problemet bland fotografer idag är att det är så liten skillnad mellan fotograferna.

4896 (2)

Fotoklubben är ett speciellt auditorium! Lika mycket som den kan ge en fantastisk social gemenskap, kan den också vara ett fängelse för det egna skapandet. Jag har själv under alla år varit medlem i någon fotoklubb, då jag verkligen gillar atmosfären. För mig är fotoklubben i första hand en social upplevelse; att få träffa vänner och bekanta. Att hitta gemensamma aktiviteter, att titta på bilder och att inspireras av andras skaparkraft. Men jag skulle aldrig anpassa mitt fotograferande efter de andra!

Därför blir fotoklubben också något som man själv gör den till – och även om jag kan vara kritisk till det ”fotoklubbistiska bildtänkandet”, så är jag också den första att rekommendera alla att bli medlem i en fotoklubb. Det är bättre att vara med om att påverka utvecklingen, än att ta avstånd och sedan se en utveckling inom fotomiljön som man inte gillar. Ungefär som inom politiken, vill man vara med på att påverka så måste man engagera sig.

4897 (3)

Fotosidan eller andra communities på Internet, Facebook eller Instagram – dessa kan aldrig ersätta den klassiska fotoklubbens betydelse som ett socialt betydande fenomen! Detta är min uppriktiga mening. Men börja inte delta i olika fototävlingar, det förstör enbart ditt eget skapande! Fototävlingarna skapar likriktning, det ger inte något större utrymme för den egna kreativiteten eller den individuella utvecklingen.

Diskutera gärna bilder, men tävla inte med bilderna! Ska du först tävla, så tävla med dig själv hela tiden – genom att ständigt utveckla ditt fotograferande och dina bilder. Det ska bli bättre bilder i år, än förra året – och nästa år ska bilderna bli ännu bättre.

(Bild 1 – Skymning, 2005)
(Bild 2 – Kungsörn, 1985)
(Bild 3 – Skogshare, 1999)
(Bild 4 – Vad där?, 2005)

4898 (4)