Skogsbilder…

4832 (1)

4833 (2)

4834 (3)

4835 (4)

4836 (5)

4837 (6)

Visar nu en serie på tolv analoga skogsbilder. Skogen är verkligen en spännande värld av motiv och bildmöjligheter. Fortfarande fotograferar jag i skogen, och alltmer i svartvitt dessutom.

Första bilden på vårkvällen är från Ängelholm i Skåne och är gjord med en hålkamera. Andra bilden på kärrskogen är från Klören utanför Ängelholm, med Nikon F3 och 135mm. Tredje bilden på urskogen är från Njupån i Dalarna, med Nikon F3 och 85mm. Fjärde bilden på grenarna är från Nörre skog på Hallands Väderö i Skåne, med Nikon F3 och 28mm. Femte bilden på alskogen är från Ulagapskärret på Hallands Väderö, med Nikon F3 och 135mm.

Stubben är från Söndre skog på Hallands Väderö, med Nikon F3 och 28mm. Sjunde bilden på trollet är från Nipstugan i Dalarna, med Nikon F3 och 28mm. Bilden på torrakan är från Båthusberget i Hedmark i Norge, med Nikon F3 och 135mm. Nionde bilden på stormvindarna är från Brängen utanför Mullsjö, med Nikon F3 och 28mm. Tionde bilden är från Sibirien utanför Ängelholm, i ett litet skogsparti som heter Trollskogen. Här använde jag Nikon F3 och 28mm. Bilden på varglaven i blå timmen är från Bergsethskallen i Norge, precis vid gränsen mot Sverige. Har använde jag Nikon F5 och 400mm. Den sista bilden är också från Nörre skog på Hallands Väderö, med Nikon F3 och 55mm.

(Bild 1 – Vårkväll, 1987)
(Bild 2 – Kärrskog, 2001)
(Bild 3 – Urskog, 1997)
(Bild 4 – Grenar, 1998)
(Bild 5 – Alskog, 2001)
(Bild 6 – Stubbe, 2001)
(Bild 7 – Trollet, 1998)
(Bild 8 – Torraka, 1997)
(Bild 9 – Storm, 1998)
(Bild 10 – Kväll i skogen, 1994)
(Bild 11 – Varglav, 1998)
(Bild 12 – Skymning i skogen, 1999)

4838 (7)

4839 (8)

4840 (9)

4841 (10)

4842 (11)

4843 (12)