Pilfink i år, tornseglare och gråsparv tidigare år…

4643 (1)

I år häckar det pilfink upp under taket. Tidigare år har jag haft häckande tornseglare och gråsparv. Gjorde denna bild för tio minuter sedan när en av pilfinkarna flyger därifrån, med Pentax K7 och 52mm.

(Pilfink, 2014)

Annonser

Fåglar, ljus och miljö…

4631 (1)

4632 (2)

4633 (3)

4634 (4)

4635 (5)

4636 (6)

4637 (7)

4638 (8)

4639 (9)

4640 (10)

4641 (11)

4642 (12)

Visar tolv olika fågelbilder där ljuset och miljön är viktig, tillsammans med fåglarnas beteenden. Den sjungande bofinken är från Ängelholm i Skåne, med Nikon F5 och 600mm. Den sjungande grönsångaren är också från Ängelholm, med Nikon F3 och 300mm. Halsbandsflugsnapparen är från Halltorps hage på Öland, med Nikon F5 och 500mm. Knipungen är från Trollsjön utanför Mullsjö, med Nikon F3 och 135mm. Blåmesen är från Sibirien utanför Ängelholm, med Nikon F3 och 300mm. Hämplingen är från Hallands Väderö i Skåne, med Nikon F5 och 500mm. Alkekungen är från Torekov i Skåne, med Nikon F5 och 500mm. Björktrasten är från Mullsjö, med Nikon F4 och 300mm. Skärfläckorna är från Hasslarps dammar i Skåne, med Nikon F5 och 800mm. Den ropande smålommen är från Knuthöjdsmossen i Västmanland, med Nikon FA och 800mm. Ejdern i solnedgången är från Grytskär i Skåne, med Nikon FA och 1000mm. Skrattmåsarna är från Kapelludden på Öland, med Nikon F5 och 500mm.

(Bild 1 – Sjungande bofink, 1998)
(Bild 2 – Sjungande grönsångare, 1987)
(Bild 3 – Halsbandsflugsnappare, 1998)
(Bild 4 – Knipunge, 1998)
(Bild 5 – Blåmes, 1987)
(Bild 6 – Hämpling, 1998)
(Bild 7 – Alkekung, 1997)
(Bild 8 – Ung björktrast, 1994)
(Bild 9 – Skärfläckor, 2000)
(Bild 10 – Ropande smålom, 1996)
(Bild 11 – Ejder, 1998)
(Bild 12 – Skrattmåsar, 1998)