Några svartvita däggdjursbilder…

4584 (1)

4585 (2)

4586 (3)

4587 (4)

4588 (5)

4589 (6)

4590 (7)

4591 (8)

4592 (9)

4593 (10)

Visar denna gång en serie på tio svartvita däggdjursbilder. Älgtjuren är från Mullsjöskogarna, trollälgen är från Skärjån i Hälsingland, rävmötet är från Henninge i Hälsingland, haregäspen är från Hallands Väderö i Skåne, haremötet är från Trollkil i Hälsingland, rådjursmötet och det trötta rådjuret är från Mullsjöskogarna och de tre björnbilderna är alla från skogarna utanför Edsbyn i Hälsingland. Båda rådjursbilderna är dubbelexponeringar, för att få fram den mer softade känslan.

(Bild 1 – Älgtjur, 2010)
(Bild 2 – Trollälgen, 2006)
(Bild 3 – Rävmöte, 2005)
(Bild 4 – Haregäsp, 1990)
(Bild 5 – Haremöte, 2006)
(Bild 6 – Rådjursmöte, 2010)
(Bild 7 – Trött, 2010)
(Bild 8 – Rönnen och björnen, 2005)
(Bild 9 – Trött björn, 2005)
(Bild 10 – Björn, 2005)