Några bilder på fåglar i flykt…

4534 (1)

4535 (2)

4536 (3)

4537 (4)

4538 (5)

4539 (6)

4540 (7)

4541 (8)

4542 (9)

4543 (10)

Visar en serie på tio bilder på flygande fåglar. Bilder där miljön och ljuset är minst lika viktig som den flygande fågeln. Sångsvanarna är från Voss i Norge, med Nikon F3 och 400mm. Tornseglaren är här från Mullsjö, med Nikon D200 och 400mm. Den blå kärrhöken är från Sofiero i Skåne, med Nikon F3 och 400mm. Knölsvanarna är från Skanör i Skåne, med Nikon F5 och 400mm. Småtärnan är från Gröthögarna i Skåne, med Nikon F5 och 800mm. Den ryttlande fisktärnan är från Sandön i Skåne, med Nikon F5 och 800mm. Stormfågeln är från Heimaey på Island, med Nikon FA och 135mm. Ejdern är från Dagshög i Skåne, med Nikon F5 och 400mm. Fisktärnan i kvällsljuset är från Sandön i Skåne, med Nikon F5 och 800mm. Duvhöken är från Bergen i Norge, med Nikon F3 och 300mm.

(Bild 1 – Sångsvanar i skymningsljus, 1985)
(Bild 2 – Tornseglare och kondensstrimma, 2010)
(Bild 3 – Blå kärrhök över vinterfält, 1985)
(Bild 4 – Knölsvanar i kvällsljus, 1998)
(Bild 5 – Småtärna och kor, 1999)
(Bild 6 – Ryttlande fisktärna, 2000)
(Bild 7 – Stormfågel i kvällsljus, 1995)
(Bild 8 – Ejder i kvällsljus, 1999)
(Bild 9 – Fisktärna i kvällsljus, 2000)
(Bild 10 – Duvhök och kvällsmoln, 1986)