Några analoga fågelbilder…

4374 (1)

4375 (2)

4376 (3)

4377 (4)

4378 (5)

4379 (6)

4380 (7)

4381 (8)

4382 (9)

4383 (10)

Visar tio analoga fågelbilder, där samtliga är mer eller mindre i silhuettform.

Första bilden på korparna är från Brammarps mosse i Skåne, med Nikon FA och 300mm. Hussvalan är från Bergen i Norge, med Nikon F3 och 300mm. Ladusvalorna är från Dagshög i Skåne, med Nikon F5 och 400mm. Fisktärnorna är från Gröthögarna i Skåne, med Nikon F5 och 800mm. Smålommen är från Knuthöjdsmossen i Västmanland, med Nikon FA och 800mm. Knipan är också från Knuthöjdsmossen, med Nikon F3 och 135mm. Havstruten är från Hallands Väderö i Skåne, med Nikon F3 och 1000mm. Fiskmåsarna är från Dagshög, med Nikon F5 och 500mm. Rödspoven är från Egby udde på Öland, med Nikon F3 och 28mm. Storlommen är från Skinnarodden vid Femunden i Norge, med Nikon F5 och 600mm.

(Bild 1 – Korpar, 1997)
(Bild 2 – Hussvala, 1985)
(Bild 3 – Ladusvalor, 1999)
(Bild 4 – Fisktärnor, 1999)
(Bild 5 – Smålom, 1996)
(Bild 6 – Knipa, 1996)
(Bild 7 – Havstrut, 1989)
(Bild 8 – Fiskmåsar, 1998)
(Bild 9 – Rödspov, 1990)
(Bild 10 – Storlom, 1998)